Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu

Starej Gruszy 7 / 1
03-289 WARSZAWA
telefon: 0601 320 831
fax:
Zadaj pytanie
porządkowanie dokumentacji kat. A i B
kompleksowe porządkowanie wszelkiej dokumentacji kategorii archiwalnej A oraz B (B, BE, Bc) - segregowanie dokumentacji według wybranego układu np.: struktury org., funkcji, rzeczowo, chronologicznie, i in. - kwalifikowanie dokumentacji według kategorii archiwalnych (zgodnie z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi) - formowanie chronologiczne, tematyczne poszczególnych jednostek (segregatorów, pudeł, teczek) - wytypowanie i wydzielenie dokumentacji, której okres przechowywania minął - oznaczenie jednostek (segregatorów, pudeł, teczek i innych) - rozlokowanie opracowanej dokumentacji - sporządzenie ewidencji dokumentacji zakwalifikowanej do dalszego przechowywania (spisy akt uporządkowanych) - sporządzenie ewidencji dokumentacji zakwalifikowanej do zniszczenia (spisy akt do zniszczenia)
strzałka do góry