Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
JDS Consulting
Jodłowa 21
02-907 Warszawa
telefon: 022 651 60 31
fax: 022 651 60 32
Zadaj pytanie
Specjalistyczny Kurs dla Kierowników i Pracowników Kancelarii Tajnych - I Stopnia
Specjalistyczny Kurs dla Kierowników i Pracowników Kancelarii Tajnych - (I STOPIEŃ) Miejsce: Hotel "BOSS", ul. Żwanowiecka 20, Warszawa-Miedzeszyn 18-20 czerwca 2007 Szanowni Państwo, Prowadząc blisko 4-letnią działalność szkoleniową w zakresie ochrony informacji niejawnych wraz z coraz głębszym poznaniem Państwa specyficznych potrzeb systematycznie poszerzamy zakres naszych przedsięwzięć. Specjalistyczny Kurs dla Kierowników i Pracowników Kancelarii Tajnych I STOPNIA jest nowym przedsięwzięciem dedykowanym przede wszystkim dla osób stawiających pierwsze kroki jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych, a także pracowników sekretariatu czy archiwum zakładowego, w których zakresie czynności mieszczą się zagadnienia związane z ochroną informacji niejawnych. Uczestniczyć mogą również osoby pragnące ugruntować i sprawdzić prawidłowość wykonywanych przez siebie działań związanych z przedmiotową problematyką. Podstawowym celem kursu jest opanowanie praktycznych czynności w pracy z dokumentacją zawierającą informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową takich jak: * zakładanie urządzeń ewidencyjnych * wytwarzanie i rejestrowanie dokumentów * odbieranie i nadawanie przesyłek oznaczonych różnymi klauzulami tajności * zasady postępowania z przesyłkami uszkodzonymi * zasady postępowania z przesyłkami podejrzanymi W trakcie kursu każdy uczestnik pod nadzorem specjalistów samodzielnie: * wykona dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kancelarii tajnej * odbierze i prawidłowo zarejestruje przesyłkę oznaczoną różnymi klauzulami tajności wraz z załącznikami * przygotuje dokument zawierający informacje niejawne do wysłania oznaczy i prawidłowo zabezpieczy przesyłkę wychodzącą Kadrę wykładowców stanowią starannie dobrane i przygotowane osoby posiadające aktualną wiedzę popartą praktycznym doświadczeniem jak również posiadające umiejętności jej przekazywania w przyjaznej atmosferze towarzyszącej całości kursu. Obszerne materiały szkoleniowe zawierające m.in. zestaw aktów prawnych, wzorów dokumentów oraz przykłady prawidłowego ich wypełniania są dodatkową korzyścią przygotowaną przez nas dla każdego uczestnika naszego przedsięwzięcia. Kurs kończy się egzaminem, którego zdanie jest warunkiem otrzymania "Świadectwa ukończenia kursu dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych I stopnia". Szkolenia prowadzone są w małych grupach, co pozwala na indywidualny kontakt z wykładowcami gwarantując pełne opanowanie prezentowanych zagadnień. Do zobaczenia w Warszawie Kontakt: tel. 22 651 60 31, fax 22 651 60 32, office@jds.com.pl
strzałka do góry