Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
JDS Consulting
Jodłowa 21
02-907 Warszawa
telefon: 022 651 60 31
fax: 022 651 60 32
Zadaj pytanie
Specjalistyczny Kurs dla Kierowników i Pracowników Kancelarii Tajnych - II Stopnia
SPECJALISTYCZNY KURS DLA KIEROWNIKÓW I PRACOWNIKÓW KANCELARII TAJNYCH - (II STOPIEŃ) Miejsce: Hotel "BOSS", ul. Żwanowiecka 20, Warszawa-Miedzeszyn 9-11 lipca 2007 W związku z bardzo dużymi zmianami na stanowiskach kierowników i pracowników kancelarii tajnych rozpoczęliśmy dwustopniowe specjalistyczne kursy dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych. Niniejszy kurs II stopnia dedykowany jest do osób posiadających podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnych, a zwłaszcza dla uczestników kursów I stopnia. Kurs kompleksowo obejmuje zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do nabycia umiejętności zgodnego z prawem postępowania z dokumentami niejawnymi o różnych klauzulach tajności. Duży nacisk jest położony na wyeliminowanie najczęściej popełnianych nieprawidłowości w prowadzeniu poszczególnych urządzeń ewidencyjnych, postępowaniu z otrzymaną i wysyłaną korespondencją, oznaczaniu dokumentów niejawnych oraz na omówienie zasad właściwego przygotowania kancelarii tajnej do kontroli prowadzonych przez służby ochrony państwa. Każdy uczestnik pod nadzorem wykładowców będzie wykonywał szereg zadań tematycznych opracowanych na podstawie rzeczywistych sytuacji stwarzających największe trudności w prawidłowym obiegu informacji niejawnych. Program szkolenia obejmuje: * omówienie kluczowych zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych, * przedstawienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu kancelarii tajnej, * rozwiązywanie zadań i problemów w prowadzeniu stosownych ewidencji, * przedstawienie zasad bezpiecznej eksploatacji elektronicznych nośników informacji * wskazanie zasad rozpoznawania i postępowania w przypadku zagrożeń dla pracowników kancelarii tajnych Kurs zakończony jest egzaminem oraz otrzymaniem "Świadectwa ukończenia specjalistycznego kursu dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych II stopnia". Szkolenia prowadzone są w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście wykładowców do słuchaczy gwarantując nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności. Do zobaczenia w Warszawie Kontakt: tel. 22 651 60 31, fax 22 651 60 32, office@jds.com.pl
strzałka do góry