Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
ORYLION
Dolna Panny MARII 56
20-010 Lublin
telefon: 081 532 62 06
fax: 081 532 62 06
Zadaj pytanie
Szkolenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW I ZAMAWIAJACYCH
Szkolenie kierujemy zarówno do zamawiających jak i wykonawców Zagadnienia poruszane w szkoleniu: I. Zamówienia publiczne a polski system prawa II. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy III Zakres przedmiotowy IV Zasady udzielania zamówień. V. Wewnętrzne procedury udzielania zamówień VI Przygotowanie postępowania VII Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VIII Ocena wiarygodności wykonawcy IX Oferta X Ocena oferty XI Udzielenie zamówienia XII środki ochrony prawnej XIII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy XIV Umowy w sprawach zamówień publicznych Szkolenie obejmuje: -OMÓWIONE ZOSTANĄ PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE, KTÓRE MAJĄ WEJŚĆ W ŻYCIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE -szczegółowe omówienia źródeł prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych; ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, przepisów Kodeksu cywilnego, -case study - praktyczne rozwiązywanie najczęstszych problemów przy zamówieniach publicznych podparte doświadczeniami zdobytymi w trakcie kontroli zamówień publicznych, -analizę orzecznictwa sądów powszechnych, zespołów arbitrów, oraz komisji ds. orzekania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych a także oficjalnych stanowisk Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Metodyka zajęć: Szkolenie prowadzone metodą porównawczą (dotychczasowe przepisy – nowe uregulowania) SZKOLENIE PROWADZI: Krzysztof Puchacz jest specjalistą z zakresu prawa zobowiązań i zamówień publicznych. Na co dzień, z racji wykonywanej funkcji, zajmuje się kontrolą zamówień publicznych. Prowadzi profesjonalne szkolenia w tym zakresie. W prowadzonych szkoleniach, największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania Prawa zamówień publicznych, w celu dobrego przygotowania słuchaczy do stosowania przepisów tej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw WE dotyczących zamówień publicznych na rynku wspólnotowym. Szkolenia opierają się nie tylko na przepisach ustawy i aktów wykonawczych, ale także w dużej mierze na aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych i sądów powszechnych, a także na praktycznych rozwiązaniach stosowanych powszechnie przez zamawiających i wykonawców w ramach zamówień publicznych. ORGANIZACJA: TERMINY SZKOLEŃ ZAKOPANE 29-09-2008 - 01-10-2008 19-11-2008 - 21-11-2008 CENA 1600.00 materiały w formie wydrukowanej oraz elektronicznej, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację. serwis kawowy, kolacja integracyjna, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia KAZIMIERZ DOLNY 08-09-2008 - 10-09-2008 CENA 1490 materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w pierwszym dniu szkolenia na obiad, serwis kawowy, kolacja integracyjna, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia WROCŁAW 22-09-2008 CENA 450.00 materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia LUBLIN 19-09-2008 CENA 265.00 materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, serwis kawowy, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia ORGANIZACJA: Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000 Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
strzałka do góry