Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
ORYLION
Dolna Panny MARII 56
20-010 Lublin
telefon: 081 532 62 06
fax: 081 532 62 06
Zadaj pytanie
Szkolenie: WYBRANE ELEMENTY PRAWA PRACY. UBEZPIECZENIA PRACOWNICZE.ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr, wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji (kadry, księgowość, archiwum zakładowe, sekretariaty), oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką. Cele szkolenia: -zapoznanie z najistotniejszymi zmianami w prawie pracy oraz aktualnym stanem prawnym -zmieniły się zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej i nałożono w związku z tym nowe obowiązki na pracodawców. W przepisach Kodeksu pracy poszerzono zakres obowiązków pracodawcy o przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. PROGRAM SZKOLENIA: I) WYBRANE ELEMENTY PRAWA PRACY. 1) OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA 2) WYNAGRODZENIE I JEGO SKŁADNIKI Z PUNKTU WIDZENIA KODEKSU PRACY 3) ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE URLOPÓW I DNI WOLNYCH – ZAJĘCIA WARSZTATOWE. -urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, urlop macierzyński, urlopy okolicznościowe i inne dni wolne od pracy opieka nad dzieckiem - zasady udzielania. 4) SKUTECZNE I ZGODNE Z PRAWEM NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY. II) WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH-AKTUALNE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA PRACY. III) ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI (4 godziny): -akta osobowe i dokumentacja finansowa dotycząca pracowników, podlegająca archiwacji, - zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innych dokumentów finansowych mających wpływ na prawo i wysokość świadczeń w zakresie uprawnień pracowniczych i ubezpieczeniowych; - umowy o pracę, przyjęcie odpowiedzialności materialnej, zmiana warunków pracy i płacy, nowe angaże, zgoda na potrącanie wynagrodzenia, karty zasiłkowe, karty urlopowe, dokumenty o zdobytych kwalifikacjach pracowników, świadectwo pracy, dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych, wysokość wynagrodzeń, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, - skutki wadliwie archiwizowanej dokumentacji, -odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzoną pracownikowi szkodę Zajęcia prowadzą: - Marek Wesołowski- prawnik, obecnie główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, specjalizuje się w problematyce prawa pracy i prawa cywilnego, występuje jako ekspert w sprawach sądowych (sądy pracy), jest autorem wielu opinii prawnych w sprawach spornych, znawca orzecznictwa sądowego związanego z prawem pracy w Polsce, z ramienia MPiPS przeprowadza szkolenia dla Państwowych Inspekcji Pracy. Od siedmiu lat prowadzi szkolenia dla jednostek administracji publicznej, jest konsultantem praktycznym; autor wielu publikacji, dotyczących m.in.: równoważnego czasu pracy, urlopów, odpraw, umów o pracę. Jako wykładowca stosuje zasadę stosowania prostego języka w wyjaśnianiu zawiłości prawnych, zwraca uwagę na aktywny kontakt z uczestnikami szkoleń i pełne zrozumienie wykładu, dysponuje ogromną wiedzą z zakresu Prawa Pracy, Kodeksu Cywilnego i orzecznictwa sądowego , co pozwala na dokładne odpowiedzi na pytania i problemy uczestników szkoleń. - Sędzia Sądu Okręgowego wydział Ubezpieczeń Społecznych Metodyka zajęć: mini-wykłady, analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, konsultacje, kładziemy akcent na opanowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności zwianych z tworzeniem i przechowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji. W związku z powyższym, dominującą formą prowadzenia zajęć jest praca warsztatowa prowadzona na wspólnie wybranych, konkretnych przypadkach – nie zaś wykład. ORGANIZACJA: W cenę szkolenia 3 dniowego wliczono: ZAKOPANE: (1750 zł- 18 godzin szkoleniowych): 24-11-2008 - 26-11-2007 materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację. serwis kawowy, kolacja integracyjna, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki ORGANIZACJA: Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000 Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
strzałka do góry