Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
ORYLION
Dolna Panny MARII 56
20-010 Lublin
telefon: 081 532 62 06
fax: 081 532 62 06
Zadaj pytanie
Szkolenie: WYBRANE ELEMENTY PRAWA PRACY ORAZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Szkolenie skierowane jest do: pracodawcy, właściciele firm, pracownicy działów personalnych i kadrowych, osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe i płacowe w firmie, osoby zarządzające firmami oraz wszyscy, którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość przepisów i procedur . Cele szkolenia: -zapoznanie z najistotniejszymi zmianami w prawie pracy oraz aktualnym stanem prawnym. W PROGRAMIE SZKOLENIA MIN: I) WYBRANE ELEMENTY PRAWA PRACY. 1) WYNAGRODZENIE I JEGO SKŁADNIKI Z PUNKTU WIDZENIA KODEKSU PRACY 2) ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE URLOPÓW I DNI WOLNYCH – ZAJĘCIA WARSZTATOWE. -urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, urlop macierzyński, urlopy okolicznościowe i inne dni wolne od pracy opieka nad dzieckiem - zasady udzielania. 4) SKUTECZNE I ZGODNE Z PRAWEM NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY. II) WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH-AKTUALNE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA PRACY. Zajęcia prowadzą: - Praktyk, szef działów personalnych w dużych przedsiębiorstwach. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze prawa pracy. W trakcie kariery odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne w obszarze prawa pracy i HR. - Sędzia Sądu Okręgowego wydział Ubezpieczeń Społecznych Metodyka zajęć: mini-wykłady, analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, konsultacje, kładziemy akcent na opanowanie i doskonalenie praktycznych ORGANIZACJA: lublin 05-12-2008 W cenę szkolenia 1 dniowego (Lublin) wliczono (300 zł): materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, serwis kawowy, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Przy zgłoszeniu 2 osób udzielamy- 5 % rabatu, przy zgłoszeniu powyżej 3 osób -7 %rabatu. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000 Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia.
strzałka do góry