Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
ORYLION
Dolna Panny MARII 56
20-010 Lublin
telefon: 081 532 62 06
fax: 081 532 62 06
Zadaj pytanie
Szkolenie: ZASTOSOWANIE PODPISU ELEKTRONICZNEGO w PRAKTYCE
Zapraszamy na szkolenie, które w praktyce pokaże zastosowanie i możliwości jakie daję podpis elektroniczny. Szkolenie odbywa się w sali komputerowej z wykorzystaniem kart i czytników do składania podpisu elektronicznego (każda osoba przy swoim stanowisku komputerowym). Max liczba osób na szkoleniu: 10 uczestników Od 21 lipca 2008 wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 5 pracowników w kontaktach z ZUS będą musieli korzystać z drogi elektronicznej, posługując się podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym. Tylko taki podpis, w myśl ustawy z 2001 roku, będzie uważany za "bezpieczny". Szkolenie skierowane jest do pracowników księgowości, włascicieli firm oraz wszystkich osób wykorzystujących podpis elektroniczny. PROGRAM SZKOLENIA: •Zdobycie wiedzy z zakresu aspektów organizacyjnych, technicznych i prawnych podpisu elektronicznego. •Wskazanie różnic kosztów tradycyjnej wymiany dokumentów w stosunku do kosztów związanych z podpisem elektronicznym. • Metody zwiększenia poziomu bezpieczeństwa komunikacji w domu i firmie wykorzystujące rozwiązania podpisu elektronicznego. • Omówienie odpowiedzialności za elektroniczne złożenie podpisu. • Omówienie różnic między podpisem elektronicznym a podpisem kwalifikowanym. • Rodzaje certyfikatów i sposoby ich wykorzystywania. • Sposoby rejestracji i składania wniosków o wydanie certyfikatu. • Prawna postać podpisu elektronicznego według polskiej ustawy o podpisie elektronicznym z 2002 roku. • Spojrzenie na obszar zastosowań podpisu elektronicznego w polskiej rzeczywistości. • Bezpieczny dokument w administracji i biznesie. • Podpis elektroniczny w liczbach. • Ograniczenia i przewidywane drogi rozwoju narzędzia podpisu elektronicznego w Polsce. • Projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. • Praktyczne informacje przy wdrożeniu podpisu elektronicznego. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA •Obsługa kart i czytników do składania podpisu elektronicznego. •Instalacja oprogramowania. •Przegląd usług centrów certyfikacji i obsługa certyfikatów. •Weryfikowanie podpisu elektronicznego, rozpoznawanie jego typu i ważności. •Pobranie i instalacja w systemie darmowego certyfikatu testowego. • Złożenie podpisu elektronicznego. •Szyfrowanie ważnych dokumentów i korespondencji emailowej. •Podpis elektroniczny w popularnych aplikacjach biurowych. •Sprawdzenie bezpieczeństwa podpisu elektronicznego. •Podpis elektroniczny w przeglądarkach internetowych i klientach poczty email. Podpis elektroniczny to techniczny sposób potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości nadawcy na dokumencie przesyłanym drogą elektroniczną. PODPIS ELEKTRONICZNY – definicja ustawowa (Art. 3 Ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, Poz.1450 , z dnia 15.11.2001r.): 1) podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołaczone lub z którymi sa logicznie powiazane, służą do identyfikacji osoby składajacej podpis elektroniczny, 2) bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który: a) jest przyporzadkowany wyłacznie do osoby składajacej ten podpis, b) jest sporzadzany za pomoca podlegajacych wyłacznej kontroli osoby składajacej podpis elektroniczny bezpiecznych urzadzen służacych do składania podpisu elektronicznego i danych służacych do składania podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny znajduje zastosowanie przy: •wymiana dokumentów drogą elektroniczną z zapewnieniem poufności; •składanie drogą elektroniczną dokumentów i wniosków; •rejestracja innych czynności dokonywanych w urzędach publicznych; •składanie zeznań podatkowych; •przeprowadzanie operacji bankowych; •zawieranie umów. Prezes ZUS podjął decyzję o przygotowaniu upoważnień w postaci dokumentów elektronicznych i podpisaniu ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Blisko 10 tysięcy pracowników Zakładu otrzymało imienne upoważnienia. Jest to jedno z największych zastosowań bezpiecznego podpisu elektronicznego w zarządzaniu instytucjami publicznymi. Źródło: www.zus.pl Przesyłanie faktur mailem bez bezpiecznego podpisu pozbawia prawa do odliczenia VAT. No i mamy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 października 2007 r., który uznał, że przesłanie do kontrahenta faktury za pomocą poczty elektronicznej, a następnie wydrukowanie jej przez tegoż kontrahenta na lokalnej drukarce, tak, jakby przyszła tradycyjną pocztą (a "papierowa" nie musi mieć podpisu wystawcy faktury) nie spełnia wymogów ustawy o VAT. W efekcie - jak uznał WSA - wysyłanie takiej faktury (bez zachowania warunków dotyczących faktur elektronicznych) pozbawia prawa do odliczenia VAT (wyrok WSA sygn. akt III SA/Wa 1341/07). Źródło: http://prawo.vagla.pl/node/7752 TRENERZY: -specjalista ds systemów informatycznych, informatyk, Autoryzowany wykładowca firmy F-Secure, wysoko ceniony trener z zakresu zastosowania podpisu elektronicznego. TERMINY KAZIMIERZ DOLNY 15-09-2008 - 17-09-2008 CENA 1790 materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w pierwszym dniu szkolenia na obiad, serwis kawowy, kolacja integracyjna, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia TORUŃ 27-10-2008 CENA 550 materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia LUBLIN 12-09-2008 03-10-2008 CENA 600 materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej, serwis kawowy, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia ORGANIZACJA: Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000 Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
strzałka do góry