Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
synetrix
Wodna 7
98-200 Sieradz
telefon: (43) 822 1871
fax: (42) 299 6875
Zadaj pytanie
Xerox DocuShare
DocuShare zapewnia w szybki i prosty sposób archiwizację zeskanowanych dokumentów. Pozwala wyszukiwac, udostępniać, pobierać i dystrybuować informacje bez względu na ich źródło pochodzenia, infrastrukturę przedsiębiorstwa czy umiejętności pracownika. Opracowany z myślą o tym, żeby wspierać sposób pracy na wzór i podobieństwo stosowanej do tej pory metodologii. Ściśle zintegrowany z pulpitem użytkownika komputera, obsługuje systemy komunikacji poczty elektronicznej, oprogramowanie do obróbki obrazu i urządzenia do skanowania, służy do zarządzania zarówno dokumentem w formie papierowej jak i dowolnej porcji informacji w postaci elektronicznej. Wszelkie informacje przedsiębiorstwa, w bezpieczny sposób są składowane na serwerze DocuShare, do których ciągły dostęp mają wyłącznie uprawnieni użytkownicy. Dowolna porcja informacji w postaci poczty elektronicznej, plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, obrazów skanowanych, grafiki komputerowej, plików audio i wideo, może być umieszczana na DocuShare, skąd w szybki i prosty sposób można ją wyszukiwać, pobierać, udostępniać, przesyłać innym lub usuwać w zależności od procedur panujących w danej korporacji czy jednostce administracyjnej. Wszystkie te czynności możliwe są przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki internetowej i dowolnego klienta poczty elektronicznej oraz wielu innych aplikacji, na co dzień wykorzystywanych w pracy, bez względu na to, z jakiego środowiska systemowego są przeprowadzane. Wszystko bez konieczności zmian w sposobie pracy i wysokich nakładów czasu na zaawansowane szkolenia i poznawanie nowych aplikacji. Rozwiązanie, służące do zarządzania dokumentami i treścią, jako jedyne dające się zaimplementować szeroką skalę, pozwoli Państwu na obniżenie kosztów i wzrost wydajności pracy. DocuShare wykorzystując moc technologii Web umożliwia zarządzanie informacją na każdym poziomie organizacji.
strzałka do góry