Archiwistyka_tlo
Co to jest BitLocker oraz TPM? Jak działa szyfrowanie dysków? Temat bardzo ważny dla archiwistów cyfrowych, szczególnie obecnie.
... zobacz więcej
05.08.2020
Kluczem dobrego i efektywnego zarządzania mikrofirmą, jest maksymalne uproszczenie lub automatyzacja stale powtarzających się zadań. Im więcej rzeczy uda się ująć w karby cykliczności i przewidywalności – tym prostsze i szybsze będzie zarządzanie firmą.  
... zobacz więcej
04.08.2020
Bezpieczeństwo fizyczne systemu: kradzież, zniszczenie, uszkodzenie, np. pożar, zalanie, skok napięcia.•Bezpieczeństwo danych: utrata, uszkodzenie, sabotaż, kradzież, ujawnienie.•Ciągłość dostępu do systemu: awarie sprzętu, oprogramowania, awarie zasilania, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, ciągłość dostaw (np. prądu, paliwa do generatorów, albo tonera do drukarki), ataki typu DOS.
... zobacz więcej
04.08.2020
Dariusz Makowski, Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Czyli co dalej z materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej?, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Marki 3-4.10.2019, ss. 34(...) SoftBlue – notowana na NewConnect bydgoska spółka IT – zakończyła w ostatnich dniach lipca projekt techniczny dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Przedmiotem projektu było wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Wartość umowy opiewa na ponad 2 mln zł.
... zobacz więcej
04.08.2020
Bezpieczeństwo Pracy, wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Nr 12 2008, s. 26-27
... zobacz więcej
03.08.2020
Xopero Backup Solution, Webinarium 2018 "Webinar powstał z myślą o Administracji Publicznej, więc masz gwarancję, że dowiesz się jak: - zabezpieczać dane na stacjach roboczych i serwerach, -inteligentnie zarządzać szybkim tworzeniem i przywracaniem backupu, - chronić pliki, systemy, maszyny wirtualne, bazy SQL Server, PostgresSQL i MySQL, - przywracać wybrane dane z dowolnego momentu w czasie i na dowolnie wybrane urządzenie, - poradzić sobie ze skutkami ataku szyfrującego, odzyskując dane z backupu, - utworzyć swoją bezpieczną prywatną chmurę."
... zobacz więcej
02.08.2020
Zarządzenie Nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 września 2019 r. w sprawie kryteriów wartościowania dokumentacji medycznej
... zobacz więcej
01.08.2020
Komunikat Krajowej Izby Fizjoterapeutów  "Z dniem 15 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwiet-nia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,zwane dalej „rozporządzeniem”. Regulacja wprowadza m.in. przepisy szczególne określające rodzaje i zakres dokumentacji medycznej prowadzonej w ramach praktyk zawodo-wych fizjoterapeutów. Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na fizjoterapeutach udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji me-dycznej.Rozporządzenie wprowadza obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elek-tronicznej, a w postaci papierowej tylko jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. W tym zakresie zakłada się okres przejściowy do 31 grudnia 2020 r. (...)"
... zobacz więcej
31.07.2020
Simon Schama, TORCH / The Oxford Research Centre in the Humanities, Tutorial, 2016  What does hip hop have in common with Herodotus? In this lecture celebrated historian Simon Schama explores the tradition of public history drawing on Walter Scott, Thomas Carlyle, Winston Churchill and Lin-Manuel Miranda.Historia stosowana oznacza najprościej rzecz ujmując historię w przestrzeni publicznej. W ramach tak pojmowanej historii mieści się również archiwistyka, zaś niektóre uczelnie proponują w jej ramach studiowanie regionalistyki, amerykanistyki, edytorstwa itd., a np. UWr oferuje jednocześnie uprawnienia do nauczania języka angielskiego. Na temat historii publicznej można znaleźć w sieci sporo artykułów.
... zobacz więcej
30.07.2020
Pandemia i związane z nią ograniczenia różnych sfer życia nieoczekiwanie zmusiły nas do zmian form aktywności zawodowej. "Sieć otworzyła przed nami nowe możliwości prezentowania swoich działań i docierania z nimi do coraz szerszej grupy odbiorców. Dla jednych był to czas debiutu w cyfrowej rzeczywistości, dla innych kolejny, naturalny krok na drodze rozwoju instytucji lub działalności indywidualnej. Na najbliższym webinarium porozmawiamy o tym w jaki sposób i w jakich kierunkach instytucje rozwijają tą formę współpracy z odbiorcą. Poznamy skalę możliwości i obopólnych korzyści jakie daje organizacja działań on-line. Warto spojrzeć na to zjawisko nie przez pryzmat chwilowej konieczności, a długofalowej perspektywy rozwoju i zadbać, aby niezależnie od tempa powrotu do tzw. „normalności”, działania cyfrowe zostały z nami na dłużej."
... zobacz więcej
26.07.2020
Temat niezwykle ważny, zwłaszcza w świetle ostatnich, dużych zmian. Tutorial, 2019 r.
... zobacz więcej
26.07.2020
Przechowywanie dokumentacji medycznej, Rhenus Logistics, dokument opracowany przy współpracy z kancelarią M.Mazurek i Partnerzy, ss. 15 Zagadnienia związane z dokumentacją nabrały szczególnego znaczenia w dobie pandemii, stanowiąc ogromne wyzwanie dla archiwistów zatrudnionych w szpitalach i sanatoriach.
... zobacz więcej
26.07.2020
Objaśnienia prawne z dnia 20 lutego 2019 r. wydane przez Rzecznika Praw Pacjenta w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
... zobacz więcej
26.07.2020
Daniel Kasprzak, Informatyzacja zarządzania dokumentacją w instytucji z punktu widzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  Wdrażanie projektów teleinfomatycznych w administracji nadal stanowi poważne wyzwanie. Prezentacja wskazuje prawdopodobne przyczyny niepowodzeń niektórych projektów i proponuje środki zaradcze.
... zobacz więcej
24.07.2020
Jak chronić numer PESEL? Gdzie można uzyskać informacje o naszych kontach bankowych? Jak działa E-sąd? Jak działa BIK – Biuro Informacji Kredytowej? Gdzie zgłosić kradzież dowodu?
... zobacz więcej
21.07.2020
Jak działa kompresja plików? Czym jest kompresja bezstratna i stratna? I w końcu - dlaczego WinRAR "pozwala" ludziom korzystać z ich programu bez płacenia? Tutorial Komputer Świat.
... zobacz więcej
21.07.2020
Film prezentujący właściwości strony głównej systemu EZD oraz stronę edukacyjną ezdedu.amu.edu.pl i jej poszczególne podstrony.
... zobacz więcej
21.07.2020
Iwona Fischer, kierownik działu akt najnowszych, Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta najnowsze z lat 1945-1990 – nowe pole badawcze dla genealoga. "Genealodzy skupiają się przede wszystkim na poszukiwaniach akt dotyczących własnej rodziny odnoszących się do jak najdawniejszych czasów. Wiedzę o czasach najnowszych pozyskują z relacji bezpośrednich – od żyjących jeszcze członków rodziny. Tymczasem w archiwach państwowych zgromadzone są kilometry akt z lat 1945-1990, dokumentujących ten niezwykle interesujący, choć trudny okres polskiej historii. Bogactwo dokumentacji pozwala na odszukanie informacji nie tylko o wydarzeniach historycznych, ale także o pojedynczych osobach – jest więc kopalnią wiedzy dla genealoga. Każdy aspekt życia człowieka od urodzenia poprzez szkołę, pracę, działalność gospodarczą, społeczną czy polityczną można próbować odszukać w aktach z II poł. XX w. Jeśli nasz przodek był osobą aktywną na wielu polach działalności istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż nasza kwerenda zakończy się wynikiem pozytywnym i pozyskamy kolejne ciekawe informacje na temat naszych bliskich."
... zobacz więcej
19.07.2020
Zapraszam do zapoznania się z opracowaniami Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, które poruszają różne zagadnienia dotyczące zasad postępowania z dokumentacją.
... zobacz więcej
19.07.2020
Zapraszam do wysłuchania webinarium na temat prowadzenia archiwum domowego i społecznego. Archiwa społeczne dokumentują życie społeczności lokalnych, wpisując się w coraz bardziej popularny trend historii regionalnej.
... zobacz więcej
18.07.2020
Polecam wszystkim archwistom Stowarzyszenie "Archiwizjoner" jako źródło wiedzy pochodzącej od praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z różnorodną dokumentacją. Stowarzyszenie założyła dr Ewa Perłakowska, dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, specjalista zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną.
... zobacz więcej
18.07.2020
Adriana Kapała, Opracowanie zbiorów w Otwartym Systemie Archiwizacji, Centrum Archiwistyki Społecznej, Forum Muzyki Tradycyjnej, YouTube 25 czerwca 2020 r.
... zobacz więcej
12.07.2020
Ewa Perłakowska, Postępowanie z dokumentami z wyborów i referendów oraz ich organizacji, XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gliwice 10-12 września 2015 r., ss. 50
... zobacz więcej
11.07.2020
W Sali im. I. J. Paderewskiego Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie zaprezentowano w piątek kilkaset listów oraz dokumenty i pamiątki po gen. Ryszardzie Kuklińskim, które dyrektor Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego Filip Frąckowiak przekazał do konserwacji.
... zobacz więcej
10.07.2020
Co to jest dziedzictwo, jakie mamy rodzaje zabytków, co oznacza niematerialne dziedzictwo kulturowe – takie pytania zadają Wam dzieci, uczniowie, podopieczni? Spieszymy z pomocą! Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił portal EDU.NID.PL, który odpowie na każde tego typu pytanie, pomoże w edukacji, zachęci do zgłębiania wiedzy i wreszcie zaszczepi w każdym chęć poznawania historii i kultury własnego regionu i Polski.
... zobacz więcej
10.07.2020
 Tomasz Kuźmicki, Mapy do celów projektowych w świetle przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii - wybrane zagadnienia, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, Pomorski Urząd Wojewódzki , Gdańsk, ss. 57
... zobacz więcej
27.06.2020
Zapraszam do korzystania z zasobów kanału Centrum Archiwistyki Społecznej w serwisie YouTube.
... zobacz więcej
24.06.2020
Jolanta Musiał, Szkolenie w ramach projektu "Gdańskie historie", Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska, Prezentacja PowerPoint, ss. 21
... zobacz więcej
24.06.2020
 Stosowanie Rozporądzenia PRM z dnia 18 stycznia 2011 roku. Instrukcje nr nr...
... zobacz więcej
23.06.2020
 Właściwość w zakresie uzgadniania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Zatwierdzanie (potwierdzanie porozumienia) przepisów kancelaryjnych i archiwalnych nie odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to tryb uzgadniania brzmienia aktu prawnego pomiędzy dwoma podmiotami (...)
... zobacz więcej
23.06.2020
 art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);  (...)
... zobacz więcej
19.06.2020
   Zapraszamy na webinarium o systemie OSA. Webinarium odbędzie się w dwóch etapach 23 i 25 czerwca.   I etap: 23 czerwca (wtorek), godz. 15.00-16.30 II etap: 25 czerwca (czwartek), godz. 15:00 -16:00   Program szkolenia obejmuje: I etap: ⇒ zapoznanie z misją Centrum Archiwistyki Społecznej oraz Otwartym Systemem Archiwizacji (OSA), ⇒ praca z archiwaliami w OSA: opis instytucji/organizacji w OSA, opracowanie zbiorów w OSA, ⇒ omówienie zadania z opracowania zbiorów w OSA i przekazanie go uczestnikom, ⇒ odpowiedzi na pytania uczestników. II etap: ⇒ omówienie zadania wykonanego przez uczestników, ⇒ odpowiedzi na pytania uczestników.  Zgłoszenia poprzez formularz.
... zobacz więcej
19.06.2020
 Jan Lewandowski, Zmienione zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej i druków szolnych, w: Monitor Dyrektora Szkoły, Nr 97, wyd. Forum Media Polska, listopad 2019
... zobacz więcej
17.06.2020
 Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 615
... zobacz więcej
17.06.2020
Zarządzanie ryzykiem w placówce leczniczej. Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2019, ss. 170
... zobacz więcej
15.06.2020
Klaudia Banach, Podstawowe definicje związane z archiwizacją dokumentacji, Wojskowe Biuro Historyczne, Archiwum Wojskowe w Gdyni, Prezentacja SlidePlayer
... zobacz więcej
15.06.2020
W trakcie webinarium uczestnicy dowiedzą się m.in. co można wyczytać z archiwalnych fotografii, poznają pomoce przydatne przy ich identyfikacji  oraz wskazówki, jak opisywać zdjęcia. A o szklanych negatywach (jak z nimi postępować, jak je przechowywać) opowie nasz gość specjalny – Wojciech Olejniczak.  17.06.br., godz.14.30-16.30 (zapisy poprzez formularz)
... zobacz więcej
15.06.2020
  Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są posiadać i stosować: 1) instrukcję kancelaryjną; 2) jednolity rzeczowy wykaz akt; 3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt) - zwane "przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi"
... zobacz więcej
14.06.2020
Wskazówki dotyczące postępowania z dokumentacją artystyczną, które można wprowadzić do instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt teatrów, wprowadzanych w porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.
... zobacz więcej
14.06.2020
Harmonogram prac archiwum zakładowego, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/UM/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 stycznia 2019 roku  
... zobacz więcej
14.06.2020
 Maria Wrede, Zbiory nośników pamięci w instytucjach prywatnych i społecznych - uwagi na temat form współpracy i metod działania, w: Archeion, T. 119, wyd. NDAP, Warszawa 2018, s. 177 -186 
... zobacz więcej
14.06.2020
E-teczki. Teoria i praktyka, Webinar, AURA Technologies, YouTube 2019
... zobacz więcej
11.06.2020
Iwona Wołkiewicz, Instruktaż praktyczny - jak przygotować się do zmian w dokumentacji pracowniczej?, Prezentacja z webinaru, ss. 28 
... zobacz więcej
11.06.2020
Arlena Witt, Po cudzemu, YouTube Temat języków obcych poruszałem już wielokrotnie na łamach serwisu, tym razem polecam subskrypcję kanału "Po cudzemu", zwłaszcza że znajomość angielskiego na poziomie B2, a najlepiej C1 lub nawet C2, zyskuje obecnie stale na znaczeniu. 
... zobacz więcej
07.06.2020
Marcin Wilkowski, Znak wodny jako wypowiedź o dziedzictwie, w: Kultura Współczesna, Nr 2/101, 2018, s. 174-183
... zobacz więcej
07.06.2020
 Bogusława Fiłoniuk-Czajkowska, Systemy Informacji Przestrzennej SIP, Prezentacja, 2017, ss. 142 
... zobacz więcej
07.06.2020
Konrad Gieroń, Odtwarzanie zaginionych lub zniszczonych akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, Uniwersytet Wrocławski, ss. 12
... zobacz więcej
07.06.2020
Maria Urbaniec, Zmiany na rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej, Seminarium naukowe "Społeczna Gospodarka Rynkowa a europejskie wartości", Prezentacja PowerPoint, Ełk 22-27.07.2019, ss. 18
... zobacz więcej
04.06.2020
Przykładowy cennik usług archiwistycznych i historycznych, Firma ARCHIVIA, Łódź
... zobacz więcej
03.06.2020
Zbigniew Krzysiak, Grzegorz Bartnik, Anna Pecyna, Waldemar Samociuk, Technical documentation management with the use of the Access program, w: Mechanik, Vol. 71, No. 7 z 2018, s. 552-554
... zobacz więcej
03.06.2020
Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku 2017, ss. 74
... zobacz więcej
03.06.2020
Nie tylko Google... internetowe źródła informacji, oprac. Kamila Korba, Monika Krzywicka, Aleksandra Pawlik-Kopek, Oddział Informacji Naukowej, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prezentacja, Lublin 2019, ss.86
... zobacz więcej
29.05.2020
Justyna Trzeciakowska, Prześwietlają firmy i ludzi, Przygody Przedsiębiorców, YouTube 2020
... zobacz więcej
29.05.2020
Patrycja Hrabiec-Hojda, Fact-checking w natarciu, Infobrokerska, Webinar, YouTube 2020
... zobacz więcej
29.05.2020
Patrycja Hrabiec-Hojda, Informacja walutą przyszłości, Przygody przedsiębiorców, YouTube 2020
... zobacz więcej
29.05.2020
Archiwum społeczne - jak zacząć?, Webinarium, CAS, 29.05  br., godz. 14-15.30
... zobacz więcej
25.05.2020
Digitalizacja szklanych negatywów, Webinarium, Centrum Archiwistyki Społecznej, 26.05 br., godz. 17-19
... zobacz więcej
24.05.2020
Epizod 1 - Ciekawe hasełka: proweniencja i pertynencja, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
23.05.2020
Epizod 2 - Systemy kancelaryjne, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
23.05.2020
Epizod 3 - Przekazywanie akt do archiwum zakładowego, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
23.05.2020
Pokłady cyfrowego bogactwa w służbie pacjentom, czyli o wykorzystaniu potencjału danych w sektorze ochrony zdrowia, red. Adrian Janus, Raport Forum Liderów Ochrony Zdrowia, Fundacja im. Lersława A. Pagi, Warszawa 2019, ss. 104
... zobacz więcej
23.05.2020
 Epizod 4 - Świąteczne porządki, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
19.05.2020
 EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej, prezentacja PowerPoint, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019, ss. 70 
... zobacz więcej
18.05.2020
Epizod 5 - Brakowanie dokumentacji archiwalnej, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
18.05.2020
 Patrycja Hrabiec-Hojda, Jak prowadzić biznes informacyjny?, Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, #infoWebinar, YouTube 2019
... zobacz więcej
18.05.2020
Building a Business Continuity Plan, Guidelines for preperation of your Plan, AIG, May 2013
... zobacz więcej
16.05.2020
Sabina Cisek, Infobrokering. Podstawy, w: ReaserchGate, Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2020, ss. 58
... zobacz więcej
16.05.2020
Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie, szkolenie on-line, 21.05.2020 (zgłoszenia do 18.05 br.), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
... zobacz więcej
13.05.2020
Piotr Tafiłowski, Zasoby biblioteczne i archiwalne w pracy infobrokera, Zakład Informacji Naukowej IBIN UMCS, Lublin 2009
... zobacz więcej
13.05.2020
Justyna Adamus-Kowalska, System informacji archiwalnej w Polsce, Historia, infrastruktura, standardy i metody, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, ss. 190
... zobacz więcej
13.05.2020
Archiwa bez granic, Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce 20-21 września 2017, red. Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680
... zobacz więcej
13.05.2020
Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, red. Rafał Leśkiewicz, Anna Żeglińska, Symposia Archivistica, T. II, wyd. IPN, Warszawa 2016, 170 
... zobacz więcej
11.05.2020
Standaryzacja opisu archiwalnego, red. Jerzy Bednarek i Paweł Perzyna, Symposia Archivistica, T. III, wyd. Ipn, Warszawa-Łódź 2016, ss. 200
... zobacz więcej
11.05.2020
Problemy archiwalnych systemów informatycznych, red. Jerzy Bednarek, Paweł Perzyna, Symposia Archivistica, T. V, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Łódź 2019, ss. 172 
... zobacz więcej
09.05.2020
Digitalizacja materiałów archiwalnych - poziom zaawansowany, Webinarium, 14 maja br., godz. 17-19
... zobacz więcej
09.05.2020
 Zasady poszukiwania dokumentacji pracowniczej, Przewodnik, Archiwum Państwowe w Warszawie
... zobacz więcej
07.05.2020
 INFORMACJA NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH DOTYCZĄCA SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ OSOBOWĄ I PŁACOWĄ W PRZYPADKU LIKWIDACJI LUB UPADŁOŚCI PRACODAWCY
... zobacz więcej
06.05.2020
Geoinformacja zmienia nasz świat, wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2018, ss. 200
... zobacz więcej
03.05.2020
Webinarium "Digitalizacja materiałów archiwalnych", Centrum Archiwistyki Społecznej, 7.05 br., 17-19.00
... zobacz więcej
03.05.2020
Podręcznik digilizatora, wyd. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa 2018, ss. 125 Publikacja w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
02.05.2020
OSINT – BIAŁY WYWIAD [szkolenie online, prowadzone na żywo], INFOBROKERSKA.PL, 18-19.05.2020 Jako archiwista i tłumacz-infobroker gorąco polecam wszystkim archiwistom, zarówno zakładowym, jak i państwowym. 
... zobacz więcej
30.04.2020
Bartosz Nowożycki, Zasada proweniencji w dobie dokumentacji elektronicznej, [w:] Zasada zespołowości w praktyce Archiwów Państwowych. Studia i materiały, Warszawa 2017, s. 94-109
... zobacz więcej
29.04.2020
Prezentacja systemu EZD i możliwości jego rozwoju w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego i realizacji zadańkoordynowanych przez Ministra Osiem lat EZD w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podsumowanie, ocena, refleksje, co osiągneliśmy, do czego zmierzamy   
... zobacz więcej
29.04.2020
Archiwum Organizacji Pozarządowej. Poradnik dla NGO, wyd. Ośrodek KARTA, ss. 34
... zobacz więcej
25.04.2020
Dokumentacja pracownicza po zmianach, Gofin.pl, Ubezpieczenia, Prawo pracy, Dodatek, Nr 4, 2019, ss. 28
... zobacz więcej
25.04.2020
Katarzyna Liszka-Michałka, Przekazanie, likwidacja, przekształcanie szkół i placówek publicznych, wyd. Związek Powiatów Polskich, Warszawa 2017, ss. 50 Publikacja w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
23.04.2020
Baza wiedzy, Cyberbezpieczeństwo, gov.pl. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
... zobacz więcej
23.04.2020
Archiwa zakładowe w serwisie YouTube, Epizod 1, 2, 3, 4
... zobacz więcej
22.04.2020
Na portalu dostępnych jest 10 kursów. Pozwalają one na odbycie szkolenia oraz wzięcie udziału w egzaminie z zakresu służby przygotowawczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Szkolenia wykonane są w nowoczesnej formie kursów e-learningowych, gwarantujących zwiększenie wiedzy pracowników i podniesienie ich kwalifikacji.
... zobacz więcej
20.04.2020
https://ezd.gov.pl/www/ezd/elearning                                  (dostęp z 19.04.2020)
... zobacz więcej
19.04.2020
Publikacja w wersji elektronicznej.  
... zobacz więcej
18.04.2020
Digitalizacja w archiwum społecznym - podstawy, darmowe webinarium, 23.04.2020, godz. 17-19, zapisy poprzez formularz
... zobacz więcej
18.04.2020
Dostęp do wszystkich prezentowanych w ramach akcji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych filmów jest zupełnie darmowy.
... zobacz więcej
15.04.2020
Lekcje archiwalne, projekty edukacyjne, quizy, krzyżówki, gry i zabawy - w kolejnej wersji cyklu #zostańwdomu zachęcamy do poświęcenia chwili na zdalne zdobywanie wiedzy i prezentujemy przygotowane przez archiwa państwowe materiały edukacyjne oraz strony www z dostępnymi online kopiami cyfrowymi archiwaliów
... zobacz więcej
15.04.2020
Katarzyna Krogulec, Informacja medyczna - przegląd źródeł, Rynek Informacji. OSINT i Google Hacking w praktyce, Źródła informacji, 31 październik 2017
... zobacz więcej
12.04.2020
Jaskowska Małgorzata, Publiczne systemy informacyjne i źródła danych. Przewodnik, wyd. Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2020, ss. 282
... zobacz więcej
12.04.2020
Ewa Miszczak, 90 narzędzi do pracy zdalnej, Social Tigers, Warszawa 18 marzec 2020
... zobacz więcej
10.04.2020
Ewa Kawiak-Jawor, Monika Kaczoruk, Paulina Kaczor-Szkodny, Ewa Dudzińska, Bezpieczeństwo danych medycznych w kontekściewdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w: MW, Nr 9, 2017
... zobacz więcej
10.04.2020
Grzegorz Skolasiński, Technologie informatyczne w medycynie, Narzędzia IT niezbędne do spełnienia wymogów RODO, prezentacja programu PowerPoint, eMEDit 2018, ss, 11
... zobacz więcej
06.04.2020
Księga Procedur Bezpieczeństwa Informacji, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź 25 maj 2018, ss. 85
... zobacz więcej
06.04.2020
Damian Konieczny, Dokumentacja medyczna, Kosiorek&Konieczny Kancelaria Prawna, Sopot 2018, ss. 96
... zobacz więcej
04.04.2020
Szymon Wilk, Szpitalne systemy informacyjne, Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Zastosowania Informatyki w Medycynie 2012-2013, ss. 63 
... zobacz więcej
04.04.2020
Marek Rotkiewicz, Prawa i obowiązki pracodawcy a koronawirus, Beck InfoBiznes Praktyczna Strona Prawa, 2 marzec 2020, ss. 13  Publikacja stanowi odpowiedź na potrzeby m. in. środowiska archiwistów. 
... zobacz więcej
30.03.2020
Krystyna Wanda Roman, Między archiwistyką a architekturą informacji, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 9/11, 2018, s. 221-240
... zobacz więcej
30.03.2020
Michał Trziszka, Model organizacji i zarządzania systemem pracy zdalnej w branży IT, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2019, ss. 272  Rozprawa dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
30.03.2020
Ryszard Tadeusiewicz, Informatyka medyczna, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 228
... zobacz więcej
28.03.2020
Adam Szkurłat, Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu cywilnym, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Janusza Jankowskiego, Katedra Postępowania Cywilnego I, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 113
... zobacz więcej
28.03.2020
https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zarz%C4%85dzanie-dokumentacj%C4%85/instrukcje-i-wykazy-akt/przyk%C5%82adowa-klasyfikacja-i-kwalifikacja-dokumentacji-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-podmiot%C3%B3w
... zobacz więcej
26.03.2020
Informacja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotycząca postępowania z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
... zobacz więcej
26.03.2020
Ewa Perłakowska, Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, prezentacja, XIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Szczecin 2-3 czerwca 2016
... zobacz więcej
22.03.2020
Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, wyd. Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013, ss. 86 Publikacja w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
22.03.2020
K. Marasek, J. P. Walczak, Długoterminowe przechowywanie cyfrowych plików w strukturach sieci danych, prezentacja, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa 2015
... zobacz więcej
21.03.2020
https://elearning.kprm.gov.pl/local/login/  Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2020 r.   https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/plan_szkolen_centralnych_w_sluzbie_cywilnej_na_2020_rok_0.pdf
... zobacz więcej
21.03.2020
Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego, oprac. Ryszard Wojtkowski, Anna Czajka, Maria Boruszkowska, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 96
... zobacz więcej
20.03.2020
Dawid Żądłowski, Zarządzanie trwałością materiałów cyfrowych i metadane w archiwum cyfrowym, Workflow Trends 2019, ss. 24
... zobacz więcej
20.03.2020
Co może archiwista w czasie kontroli?, Sekcja Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
... zobacz więcej
19.03.2020
Nadzór i Kontrola Archiwalna, instrukcja postępowania i podręcznik użytkownika, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Warszawa 2016, ss. 61
... zobacz więcej
19.03.2020
 Ewa Perłakowska, Zarządzanie dokumentacją wynikającą z realizacji projektów unijnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Wrocław 2009, ss. 33 
... zobacz więcej
17.03.2020
System EZD - wdrożenie w podmiocie, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia składów chronologicznych, prezentacja, XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, Marki 3-4 października 2019, ss. 112
... zobacz więcej
17.03.2020
Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, InforAkademia, Poradnik, Nr 9, 2014
... zobacz więcej
14.03.2020
Urszula Wróblewska, Gromadzenie i ochrona źródeł szkolnych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, DOI 2017
... zobacz więcej
13.03.2020
Organizacja szkolnego archiwum zakładowego, InforAkademia, w: Rachunkowość budżetowa, Nr 21, Rachunkowość w oświacie, 2016
... zobacz więcej
09.03.2020
Ewa Perłakowska, Dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe, po 1 stycznia 2019 r. - elektronizacja, skrócenie okresu przechowywania, obsługa kancelaryjna i archiwalna, Stowarzyszenie Archiwistów Samorządowych, Marki 4.10.2019, ss. 112
... zobacz więcej
09.03.2020
Marta Dzienkiewicz, Justyna Trzeciakowska, Patrycja Hrabiec-Hojda, Małgorzata Drobny, Weryfikacja informacji. Techniki i narzędzia, darmowy e-book, wyd. Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, Kraków 2019, ss. 22
... zobacz więcej
06.03.2020
Maciej Laskowski, Using Google search engine to get unauthorized access to private data, Academia.edu.pl 
... zobacz więcej
03.03.2020
Patrycja Hrabiec - Hojda, Jak prowadzić biznes informacyjny?, #infoWebinar, YouTube, 2019
... zobacz więcej
03.03.2020
  Mider, D., Garlicki, J., & Mincewicz, w: The Internet Data Collection with the Google Hacking Tool–White, Grey or Black Open-Source Intelligence?. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 11(20)
... zobacz więcej
29.02.2020
Sabina Cisek, Monika Krakowska, The filter bubble. A perspective for information behaviour research, Jagiellonian University, Krakow, ISIC 2018
... zobacz więcej
29.02.2020
Archiwa, źródła, historia, Prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, redakcja naukowa Ewa Rosowska i Hubert Wajs, Warszawa 2018, ss. 391 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej,  
... zobacz więcej
26.02.2020
Archiwum Dokumentów Elektronicznych, Czyli co dalej z materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej, Prezentacja programu PowerPoint, przygotował Dariusz Makowski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Marki 3-4 października 2019 r.
... zobacz więcej
26.02.2020
Dokumentacja związana z nieodpłatną pomocą prawną, Przepisy archiwalne, Sekcja Archiwistów Samorządowych
... zobacz więcej
23.02.2020
http://samouczek.archiwa.org/                                                            
... zobacz więcej
23.02.2020
Dokumentacja stowarzyszeń stanowi w świetle zawartego w rozdz. 4 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. art. 42 niepaństwowy ewidencjonowany zasób archiwalny, zaś zdaniem prof. Władysława Stępniaka wyrażonym w publikacji "Archiwistyka społeczna", w wyniku rozciągnięcia na jednostki wytwarzające niepaństwowyewidencjonowany zasób archiwalny przepisów Rozporządzenia MinistraKultury z 16 września 2002, w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad i trybu przekazywania materiałów do archiwów państwowych, doprowadzono do sytuacji, w której wytwórców niepaństwowego ewidencjonowanego zasobu obowiązywać powinny te same reguły, co wytwórców zasobu państwowego. Obecnie Rozp. powyższe uznaje się za uchylone, zastąpiło je Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 X 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnejhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001743Szczegółowo warunki i tryb przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny określa z kolei Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 października 2015 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001733Z kolei zasady współpracy archiwów państwowych z twórcami niepaństwowego ewidencjonowanego zasobu archiwalnego określa Zarządzenie NDAP nr 39 z 26 kwietnia 2018 https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz39_2018.pdf
... zobacz więcej
19.02.2020
Okres przechowywania dokumentów w NGO. RODO i inne przepisy, Ngo.pl, Poradnik, Zatrudnianie w NGO i wolontariat
... zobacz więcej
19.02.2020
Michał Olędzki, Udział wyszukiwarek internetowych w realizacji idei swobodnego przepływu informacji. Analiza działalności wyszukiwarki Google, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Władyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016
... zobacz więcej
13.02.2020
 Sabina Cisek, Jak skutecznie pozyskiwać informacje w Internecie? Wykorzystanie zasobów Deep Web w praktyce, Seminarium "Głęboki Internet - informacja naukowa, biznesowa, infobrokering w Deep Web", Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 15.03.2018 
... zobacz więcej
13.02.2020
Lifewire, A List of Search Engines to Use Instead of Google, 27.12.2019
... zobacz więcej
07.02.2020
Sabina Cisek, Deeb Web - drugie dno Internetu, SlideShare, #infoPRO, Kraków 24.10.2018
... zobacz więcej
07.02.2020
Wojciech Mincewicz, Metadane - cichy zabójca prywatności, w: Studia Politologiczne, vol. 54, 2019
... zobacz więcej
31.01.2020
Daniel Mider, Sztuka wyszukiwania w Internecie - autorski przegląd wybranych technik i narzędzi, w: Studia Politologiczne, vol. 54, 2019
... zobacz więcej
31.01.2020
Tym razem sporo darmowych narzędzi...http://techwriter.pl/darmowe-narzedzia-do-sprawdzania-tekstu/                                                            (dostęp z 25.01.2020)    http://www.archiwistyka.pl/artykuly/edukacja_archiwistyczna/1175
... zobacz więcej
25.01.2020
Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej i p. o. dyrektora CAS, 24.01.2020
... zobacz więcej
25.01.2020
https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/prawo-archiwalne                                                                          (dostęp z 19.01.2020) 
... zobacz więcej
19.01.2020
https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/bazy-danych                                                       (dostęp z 19.01.2020)
... zobacz więcej
19.01.2020
Marzena Żurek, Humanista - inżynier, czyli o społecznym wymiarze informatyki, w: Dydaktyka informatyki, Nr 13, Uniwersytet Rzeszowski, 2018
... zobacz więcej
12.01.2020
Kancelarie tajne, informacje niejawne, poświadczenia bezpieczeństwa...
... zobacz więcej
12.01.2020
Wyszukiwarki Shodan, Gensys, ZoomEye...
... zobacz więcej
07.01.2020
Sekcja Archiwistów Samorządowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 
... zobacz więcej
07.01.2020
Cyberbezpieczeństwo - Edukacja, Ministerstwo Cyfryzacji Wyszukiwarka Haveibeenpwned 
... zobacz więcej
30.12.2019
Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 234
... zobacz więcej
29.12.2019
Dariusz Pichalski, Wordpress kurs. Tworzenie stron www krok po kroku, Tutorial, YouTube 21.06.2019
... zobacz więcej
28.12.2019
Dariusz Magier, Archiwiści i maszyny, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 9(11), 2018, s. 31-48
... zobacz więcej
22.12.2019
 Grafika komputerowa, Prezentacja programu PowerPoint, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2018, ss. 152
... zobacz więcej
21.12.2019
Sebastian Olesiak, Rysunek techniczny budowlany. Przekroje. Oznaczenia na rysunkach. Informacje na rysunkach, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, ss. 69 
... zobacz więcej
14.12.2019
Paweł Witkowski, MIM UW, Wykład 1, 2018
... zobacz więcej
14.12.2019
Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości
... zobacz więcej
10.12.2019
Podstawowe informacje o przepisach kancelaryjnych i archiwalnych
... zobacz więcej
06.12.2019
Piotr Eliński, Szkolenie Środowe, tutorial, YuoTube 6.11.2019
... zobacz więcej
06.12.2019
Leszek Litwin, Grzegorz Myrda, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, wyd. Helion, Gliwice, ss. 296
... zobacz więcej
30.11.2019
Agnieszka Dziakowicz, Mateusz Umer, Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, wyd. UMGW,  Poznań 26.06.2019, ss. 15
... zobacz więcej
30.11.2019
Monitoring planowania przestrzennego - zastosowanie analiz baz danych przestrzennych, skrypt dla uczestników szkolenia specjalistycznego, GUGiK, Akademia INSPIRE, Warszawa 2018, ss. 288  Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
27.11.2019
Warsztaty w zakresie odczytywania pisma neogotyckiego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
... zobacz więcej
26.11.2019
Obliczenia i odczyty w geografii, oprac. Jan Baciak, ss. 16
... zobacz więcej
23.11.2019
Dorota Traczyk, Ocena geoportali regionalnych z punktu widzenia użytkownika, XIV Podlaskie Forum GIS, E-usługi. GIS dla obywatela, Wólka Nadbużna k. Siemiatycz, 2017, ss. 33
... zobacz więcej
23.11.2019
Joanna Zając, Michał Fijałkowski, Jacek Szczęsny i in., geoportal.gov.pl w praktyce. Podręcznik użytkownika, CODGiK
... zobacz więcej
20.11.2019
Marta Różyńska, Dokumentacja elektroniczna w spuściznach archiwalnych na przykładzie spuścizny Stanisława Gorgolewskiego, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 7 (9), 2016, s. 121-133
... zobacz więcej
20.11.2019
Geodezja - mapy, wykład, Katedra Geodezji im. K. Weigla, Rzeszowski Uniwersytet Technologiczny, Rzeszów 
... zobacz więcej
17.11.2019
Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, oprac. Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Zygmunt Kolankowski, wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa 1990
... zobacz więcej
16.11.2019
Agnieszka Nowak-Brzezińska, Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Projekt UPGOW, Europejski Fundusz Społeczny, ss. 120
... zobacz więcej
14.11.2019
Fotografia cyfrowa. Obsługa programu GIMP, Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach, oprac. Jadwiga Pawluk, red. Agnieszka Koszowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012, ss. 74 Wersja elektroniczna. 
... zobacz więcej
12.11.2019
Piotr Kopciał, Wszechnica Poranna: Multimedia, grafika i technologie internetowe. Graficzna obróbka zdjęć, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2009, ss. 28 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
10.11.2019
J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner i in., Wprowadzenie do grafiki komputerowej, tłum. Jan Zabrodzki, wyd. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995, ss. 655 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
09.11.2019
Małgorzata Łokińska, Technik informatyk, Podręcznik do nauki zawodu, wyd. WSiP, 2012, ss. 140
... zobacz więcej
07.11.2019
Tomasz Xięski, Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie Internetu - studia podyplomowe, Internet - podstawowe pojęcia, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 50
... zobacz więcej
05.11.2019
Bartosz Konopa, Witryna internetowa - dokumentacja czy publikacja?, w: EBIB, Nr 2 (172), Archiwizacja Internetu, 2017
... zobacz więcej
04.11.2019
Tomasz Xięski, Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie Internetu - studia podyplomowe. Usługi i aplikacje Google - część I, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 47
... zobacz więcej
04.11.2019
Bartosz Konopa, Witryna internetowa jako materiał archiwalny, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 7 (9), Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016 s. 113-120
... zobacz więcej
01.11.2019
Tomasz Jach, Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie Internetu - studia podyplomowe, Usługi i aplikacje Google, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 52
... zobacz więcej
01.11.2019
Jeszcze raz o zagrożeniach i konserwacji archiwaliów...
... zobacz więcej
28.10.2019
 Sympozjum archiwistów zakładowych - relacja z spotkania, Białystok 22.10.2019  Kolejne sympozjum jest planowane na koniec listopada. 
... zobacz więcej
28.10.2019
Maria H. Kamińska, Wykorzystanie WEB 2.0 oraz architektury informacji w pracy brokera infomacji, Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej Artykuł dostępny w wersji elektronicznej.  Dla jeszcze bardziej ambitnych archiwistów...
... zobacz więcej
27.10.2019
https://manager.money.pl/artykul/przyklad;zlecenia;infobrokerskiego,186,0,315066.html                                                                                              (dostęp z 27.10.2019) 
... zobacz więcej
27.10.2019
Agnieszka Nowak-Brzezińska, Zagrożenia i bezpieczeństwo komputerów i danych, Projekt UPGOW, Europejski Fundusz Społeczny Publikacja w wersji elektronicznej. Dla bardzo ambitnych archiwistów... 
... zobacz więcej
24.10.2019
Daniel Mider, Jan Garlicki, Wojciech Mincewicz, Pozyskiwanie informacji z Internetu metodą Google Hacking - biały, szary czy czarny wywiad?, w: Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego, Nr 20, 2019 Artykuł dostępny w wersji elektronicznej.  Dla ambitnych archiwistów i infobrokerów...
... zobacz więcej
21.10.2019
Między teorią a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach, materiały z konferencji naukowej, red. Anna Czajka, Remigiusz Lis, wyd. Książnica Cieszyńska, Cieszyn 3-5.03.2010 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
21.10.2019
 Darmowe kursy e-learningowe Ośrodka KARTA dla archiwistów społecznych, 21 X br.
... zobacz więcej
18.10.2019
 Włodzimierz Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, ss. 307 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
18.10.2019
 Włodzimierz Gogołek, Informatyka dla humanistów, wyd. Wydawnictwo Kropki Trzy, Warszawa 2012, ss. 280  Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
11.10.2019
 20 lat temu powstał Instytut Pamięci Narodowej, Dzieje.pl
... zobacz więcej
11.10.2019
 H. Głębocki, Dostęp do zbiorów archiwalnych jest barometrem demokracjii, w: Dzieje.pl, 6.10.2019
... zobacz więcej
07.10.2019
Elektroniczne narzędzia dla tłumaczy i nie tylko...
... zobacz więcej
06.10.2019
 Wystawa online: "Utracone. Przedwojenne małe ojczyzny"  
... zobacz więcej
03.10.2019
Katja Iken, 150 Jahre Postkarte. WhatsApp der Kaiserzeit, w: Spiegel Online, Einestages, 1.10.2019, Hamburg
... zobacz więcej
01.10.2019
Jakub Szczęsny, Alternatywy dla Microsoft Office, Antyweb.pl, 28.08.2017
... zobacz więcej
29.09.2019
Mimo że obecnie w archiwach, zarówno zakładowych, jak i państwowych, używa się różnorodnych specjalistycznych programów, nadal wymaga się od archiwistów przede wszystkim znajomości MS Office. Tutaj chciałbym skupić się na Excel-u, najpopularniejszym arkuszu kalkulacyjnym, a zwłaszcza na bazach danych sporządzanych w tej aplikacji. Sporo darmowych materiałow dotyczących Excel-a można znaleźć zarówno w serwisie YouTube, jak i w sieci. Ja ze swojej strony ograniczę się tutaj do podania kilku, moim zdaniem godnych uwagi, linków. Dodam jeszcze tylko, że na blogu "Świat Excela" https://www.swiatexcela.pl/ wymieniono większość stron i kanałów poświęconych temu arkuszowi. Osobiście polecam, moim zdaniem najlepszy, całkowicie darmowy kurs Przemysława Szyperskiego http://excelszkolenie.pl                                    
... zobacz więcej
28.09.2019
 Warsztaty "Zostań rodzinnym archiwistom", 30.09 br.
... zobacz więcej
26.09.2019
 Inauguracja projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, Warszawa 24.09 br.
... zobacz więcej
26.09.2019
 Zbigniew Krzysiak, Grzegorz Bartnik, Anna Pecyna, Waldemar Samociuk, Zarządzanie dokumentacją techniczną z wykorzystaniem programu Access, w: Mechanik, Nr 7, 2018, ss. 3  
... zobacz więcej
23.09.2019
Olena Jewtuszenko, Michał Kuciej, Roman Trochimczuk, Bazy danych - MS Access: przykłady i ćwiczenia, wyd. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2018, ss. 343 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
23.09.2019
41. sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie
... zobacz więcej
21.09.2019
strzałka do góry