Archiwistyka_tlo
Akta sprawy

akta sprawy – cała dokumentacja, niezależnie od jej formy, która była, jest lub może być istotna przy rozpatrywaniu i załatwianiu danej sprawy


24.05.2007
strzałka do góry