Archiwistyka_tlo
Dekretacja

dekretacja - odręczna adnotacja osoby upoważnionej na korespondencji wpływającej, wskazująca komórkę organizacyjną lub referenta, który ma załatwić sprawę, ewentualnie sposób jej załatwienia albo zawierająca decyzję


24.05.2007
strzałka do góry