Archiwistyka_tlo
Artykuły > A-E > Dokumentacja ściśle tajna
Dokumentacja ściśle tajna

dokumentacja ściśle tajna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, objęta klauzulą „ściśle tajne”


24.05.2007
strzałka do góry