Archiwistyka_tlo
Artykuły > A-E > Dokumentacja zastrzeżona
Dokumentacja zastrzeżona

dokumentacja zastrzeżona – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczona klauzulą „zastrzeżone”


24.05.2007
strzałka do góry