Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Trwała ochrona zasobów cyfrowych
Trwała ochrona zasobów cyfrowych
Aleksandra Fejfer, Karolina Imiołek-Stachura, Aneta Januszko-Szakiel i in., Trwała ochrona zasobów cyfrowych - podstawowe pojęcia, w: Biuletyn EBIB, Nr 9 (154), Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, 2014
"Troska o bezpieczeństwo, trwałą dostępność i czytelność zapisów cyfrowych bywaokreślana pojęciami przechowywanie danych cyfrowych, ochrona danych cyfrowych,trwała bądź długoterminowa archiwizacja, ale także konserwacja zasobów cyfrowych.Sporadycznie procesy te określa się w języku polskim nazwą kuratorstwo danych cyfrowych1 od angielskich terminów data curation, digital curation. Do polskojęzycznej terminologiiz tego zakresu wprowadzono pojęcie ochrona informacji cyfrowych i zdefiniowanoje jako zbiór rozwiązań służących zapewnieniu ciągłości dostępu do materiałów należącychdo dziedzictwa cyfrowego w okresie, w którym ciągłość taka jest pożądana2.Należy pamiętać, że dostępność materiału cyfrowego jest utożsamiana z zachowaniemśrodków, które będą w stanie zapewnić dostęp do autentycznej treści dokumentu iumożliwią jego wykorzystanie zgodnie z pierwotnym celem3. (...)"      Źródło:  http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/311/481                                                                        (dostęp z 7.07.2018) 
07.07.2018
strzałka do góry