Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce
Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce
Marek Konstankiewicz, Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce (stan prawny z 1 stycznia 2010 roku), w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010
"Działalność archiwalną jako przedmiot regulacji prawnych można zdefiniować,wskazując na rodzaje czynności na nią się składających czy teżna funkcje spełniane przez archiwa lub szerzej – przez administrację archiwalną.Zarówno w ujęciu nauki, jak i obowiązujących norm prawnych są nimiprzede wszystkim gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianiemateriałów archiwalnych. Przedmiotem tych działań jest szeroko rozumianadokumentacja mająca znaczenie jako źródło informacji o wartościhistorycznej i z racji tego przechowywana wieczyście. Właśnie koniecznośćochrony podlegających wieczystemu przechowywaniu archiwaliów oraz jednoczesnegoumożliwienia korzystania z nich wydaje się główną „osią” normprawnych, których ogół można nazwać prawem archiwalnym. (...)"   Źródło: http://www.home.umk.pl/~akz/AKZ_03_Konstankiewicz_Marek_Prawne_regulacje_dzialalnosci_archiwalnej_w_Polsce_Stan_prawny_z_dnia_1_stycznia_2010_r.pdf                                                                                                                                   (dostęp z 16.08.2019) 
16.08.2019
strzałka do góry