Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > "Archiwa kościelne w niepodległej Polsce"
"Archiwa kościelne w niepodległej Polsce"
III Konferencja Archiwistów Państwowych i Kościelnych, Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, Łódź 14-16.X.2019
Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie archiwów tuż po i w 100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Omówione zostaną również zbiory archiwów kościelnych w kraju i za granicą oraz zagadnienia z zakresu metodyki, prawa, finansów i popularyzacji zasobu archiwalnego.  Konferencja jest organizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Radą ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Ośrodkiem Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stowarzyszeniem Archiwistów Kościelnych i Archiwum Państwowym w Łodzi.   Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5003-konferencja-%E2%80%9Earchiwa-ko%C5%9Bcielne-w-niepodleg%C5%82ej-polsce%E2%80%9D       (dostęp z 24.08.2019)   
24.08.2019
strzałka do góry