Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Nim zaszumią skanery...
Nim zaszumią skanery...
Seminarium z cyklu ZBIORY SPECJALNE. Część II: stare druki, kartografia, archiwalia. Praktyka oceny i opracowania zabytków dokumentarnych.Warszawa, 18 marca 2014 r.  
Skonfrontowani ze znaleziskiem, spuścizną, darem itp., bibliotekarze niewyspecjalizowani w problematyce zbiorów specjalnych,€“ której zresztą nikt obecnie w Polsce kompleksowo nie naucza,€“ nie zawsze wiedzą, jak postępować. Narzuca się oczywiście potrzeba digitalizacji materiału, chociażby dla celów dokumentacyjnych. Nim jednak uruchomimy skaner, musimy wiedzieć, z jakim obiektem mamy do czynienia, co ma właściwie podlegać utrwaleniu, i jak wytworzyć dla niego prawidłowy zestaw meta danych, by nie trzeba było powtarzać raz wykonanej pracy.  Program:10:00    Przyjęcie prowadzenia obrad, wykład wprowadzający: Wiedza księgoznawcza jest potrzebna bibliotekarzom- Książka jako materializacja tekstu i jako przedmiot- Morfologia książki a jej warstwy znaczeniowe. Co wejdzie w skład planowanego wtórnika? Co trafi do dokumentu pochodnego?- Technika wytwarzania książki. Jak ją chronić, zabezpieczać, konserwować.- Techniki graficzne. Rozpoznawanie i opisywanie ilustracji.- Inne obiekty pokrewne książce: prasa, dokumenty życia społecznego, plakaty,  afisze i ogłoszenia, rękopisy. Dokumenty wytworzone technikami mieszanymi.- Źródła wiedzy o obiektach zabytkowych     dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego 10:45    Wykład: Odczytywanie zapisów i znaków proweniecyjnych.- Co to są badania proweniencyjne starych druków, po co i gdzie się je prowadzi?- Dwutorowość odkrywania historii książki – za pośrednictwem dokumentów archiwalnych i samego egzemplarza.- Co można wyczytać z książki poza tekstem? Kategoryzacja znaków własnościowych: superekslibrisy, ekslibrisy, pieczęcie, sygnatury, zapisy rękopiśmienne, inne znaki świadczące o przynależności do poprzednich właścicieli.- Marginalia jako źródło do badań nad dawną mentalnością. Cena, recepta, cenzura, klątwa.- Miejsce cech indywidualnych książki w opisie katalogowym.- Rozszyfrowywanie znaków proweniencyjnych – przykłady. Od przypadków łatwych i przyjemnych do najbardziej skomplikowanych – jak odtworzyć drogę, którą przebyła książka od momentu wydrukowania do dziś.- Co i kto może pomóc w poprawnej identyfikacji proweniencji? Ważne źródła, katalogi, strony internetowe.Izabela Wiencek, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 11:30    Wykład: Stary druk i jego opracowanie- książka ksylograficzna, inkunabuł i stary druk – wiadomości wstępne;- podstawowe informacje o poszukiwaniu informacji bibliograficznych w egzemplarzu książki (kolofony, karta tytułowa, przedmowy, dedykacje);- strona a karta, paginacja, kustosze, sygnatury;- inicjały, rubryki, miedzioryty i drzeworyty – najczęstszy element ilustracyjny inkunabułów i starych druków;- dwa słowa o proweniencjach (patrz: prelekcja Izabeli Wiencek);- oprawa;- podstawowy podręczny warsztat osoby katalogującej stare druki;- podstawowe strony i bazy dostępne online.dr Rafał Wójcik, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań 12:15    Dyskusja, odpowiedzi na pytaniaModerator dyskusji: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego 12:30    Przerwa, poczęstunek 13:00    Wykład: Obiekty zabytkowe w bibliotekach. Co i jak opracowujemy- Opracowanie dokumentów życia społecznego w formacie Marc21 - podstawy metodyczne,   główne założenia. - Dokument niepublikowany i jego opracowanie  na przykładzie kolekcji pamiętników.- Kodeksy średniowieczne – wyzwanie dla katalogera, próba  zmierzenia się z ich opracowaniem w formacie Marc21.- Pocztówka zabytkowa jako przykład komputerowego katalogowania dokumentu ikonograficznego.   Małgorzata Bartosik, Książnica Pomorska 13:45    Wykład: Tajemnice zbiorów muzycznych- Muzykalia - podział ze względu na formy przekazu (rękopisy i druki muzyczne) oraz formy opracowania (księgi liturgiczne, głosy, partytury, wyciągi fortepianowe).- Międzynarodowy Projekt Naukowy Katalogowania Źródeł Muzycznych - Répertoire International des Sources Musicales (RISM).- Program Kallisto do katalogowania źródeł muzycznych i obowiązujące normy RISM.- Ośrodki RISM w Polsce.Ludmiła Sawicka, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 14:30    Dyskusja, odpowiedzi na pytaniaModerator dyskusji: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego                                                                14:45    Przerwa na kawę 15:00    Wykład: Bibliofilstwo jako filozofia i praktyka obcowania z zabytkami piśmiennictwa- Filozofia – Bibliofilstwo- Sposób zapisywania myśli- Miłość- Czterech bibliofilii: Samuel Tyszkiewicz, Piotr Koczorowski, Józef Chudek, Juliusz Wiktor Gomulicki.- Egzemplarz „sobótkowy”- P........i Kronika świata a pietyzm i szacunek dla dawnej księgi.- Kto kogo ma?- Władysław Jan Grabski- Ukrywana chwała i przemilczany wstyd: Broniewski i Szymborska- Artystyczne Oficyny na obczyźnie, wystawy druków Stamperia Polacca- Andrzej Kłossowski.- Druki Prochaski- Grecki posąg Wiesławy Szymborskiej w edycji  Muzeum Książki Artystycznej Tryznów- Inne druki familii Tryznów- Wspólna filozofia i różna praktyka obcowania z zabytkami piśmiennictwa bibliofilów- Nieznajomość losów dokumentu Konstytucji 3 Maja- Wskazówki życiowe Jana Amosa Komeńskiego dane Chrystianowi Ambrożemu KochlewskiemuWojciech Kochlewski, bibliofil, pasjonat kochający książki i tworzący ich historię 15:30    Wykład: Dobre i złe techniki cyfryzacji obiektów zabytkowych.Grzegorz Płoszajski, Politechnika Warszawska 16:00    Podsumowanie i dyskusja. Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów.dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego INFORMACJE ORGANIZACYJNETermin: 18 marca 2014 r.Miejsce: WarszawaKoszt udziału 1 osoby wynosi: 530 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 4 marca 2014 r.630 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 5 marca 2014 r. Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.______________________________________________________________________________Zgłoszenia:Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:faksem – formularz w załączeniubądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/zs/formularz_mj.php______________________________________________________________________________Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78______________________________________________________________________________Biuro organizacyjne:Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 ul. Międzyborska 50, 04 -041 WarszawaNIP 526-020-98-40, KRS 0000208659XIII wydział gospodarczy KRSSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawiewysokość kapitału zakładowego 50 000   
06.02.2014
strzałka do góry