Archiwistyka_tlo
Targi Pracy
Targi pracy dla osób niepełnosprawnych.Bydgoszcz, 21.03.2014 r.  
Zachęcamy do udziału w Targach Pracy skierowanych do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na dzień 21.03.2014 (piątek) w godz. 10:00 -€“ 13:00 na terenie kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki - sala gimnastyczna (budynek M) przy ul. Garbary 2 w Bydgoszczy. Miejsce spotkania jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Istotą spotkania będzie wymiana informacji i uwag między osobami poszukującymi pracy lub zdecydowanymi na udział w procesie aktywizacji zawodowej, a podmiotami jakimi są pracodawcy otwartego i chronionego rynku pracy, organizacje pożytku publicznego (NGO), komercyjne agencje zatrudnienia oraz placówki edukacyjne.Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przybycie bez konieczności uprzedniego zgłoszenia.Ewentualne pytania prosimy kierować do osób odpowiedzialnych za organizację:Aleksandra Klunder aleksandra.klunder@idn.org.plMikołaj Piekut mikolaj.piekut@byd.pl
02.03.2014
strzałka do góry