Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Teoria archiwalna w archiwach społecznych
Teoria archiwalna w archiwach społecznych
Magdalena Wiśniewska, Teoria archiwalna w archiwach społecznych, w: Pamiętnik XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", red. Hadrian Ciechanowski, wyd. Studenckie Koło Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń 10-12 kwietnia 2013, ss. 14-30
J"edną z najbardziej charakterystycznych cech archiwów społecznych,zaznaczającą jednocześnie ich odmienność od pozostałych typów archiwów, jestsposób gromadzenia zasobu. Archiwa społeczne pozyskują zasób aktywnie1. Odbywać się to może na kilka sposobów. Po pierwsze, archiwa poszukują osób, któremogą posiadać jakiegoś rodzaju źródła do interesującego dane archiwum tematu.Może się to odbywać albo przez ogłaszanie akcji gromadzenia w lokalnej (lub szerszej)społeczności (np. zbieranie bibuły organizowane przez Centrum Dokumentacji CzynuNiepodległościowego2 , albo poprzez docieranie do potencjalnych darczyńców dziękiinformacjom uzyskanym od osób, które już nawiązały jakąś współpracę z danymarchiwum. W pierwszym wypadku działania kierowane są do jakiejś szerszej grupy, wdrugim – do konkretnych już, wytypowanych osób. Ponadto archiwa pozyskująrównież materiały dzięki współpracy z innymi organizacjami lub osobami, w wynikuwymiany lub digitalizacji. We wszystkich tych przypadkach materiały przekazywanesą archiwum społecznemu w formie daru bądź w formie depozytu, zależnie oddyspozycji właściciela dokumentów. Niewielka część archiwów monitoruje ponadtointernetowe serwisy aukcyjne oraz lokalne antykwariaty w poszukiwaniu cennychmateriałów archiwalnych, które mogłyby zakupić3. Drugą formą pozyskiwania zasobu przez archiwa społeczne jest wywoływanie źródeł – nagrywanie bądźspisywanie relacji, robienie zdjęć. (...)"       Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2334/Pami%C4%99tnik%20XV%20OZSA.pdf?sequence=1             (dostęp z 15.07.2017) 
15.07.2017
strzałka do góry