Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Konferencja naukowa: FOTOGRAFIA W NOWOCZESNYM ARCHIWUM
Konferencja naukowa: FOTOGRAFIA W NOWOCZESNYM ARCHIWUM
W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej zapraszamy na konferencję naukową: FOTOGRAFIA W NOWOCZESNYM ARCHIWUM, która odbędzie się w Warszawie w dniu 27.10.2008 r. w ramach Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego.
Audiowizualność to obecnie jedna z dominujących cech kultury. Nacisk na warstwę ikonograficzną przekazu jest coraz wyraźniejszy także w naukach historycznych. Dlatego zabezpieczenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych, zwłaszcza fotografii wszechobecnych w ikonosferze , stało się aktualnym wyzwaniem dla archiwów. W pełni wyzwaniu temu można sprostać tylko przy użyciu nowoczesnych technologii. Celem konferencji jest prezentacja różnych aspektów cyfrowego opracowania fotografii w nowoczesnym archiwum i przedyskutowanie problemów związanych z tym procesem. Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, ustanowiony przez UNESCO, będzie dogodnym pretekstem dla takiej refleksji.Program konferencji*           10.00 – 10.30  Przyjęcie gości*           10.30 – 10.45   Otwarcie konferencji Wystąpienie Dyrektora BUiAD IPN dr. Zbigniewa NawrockiegoProwadzenie konferencji – dr hab. Jacek Sawicki (BUiAD IPN)Część pierwsza – Zasób i opracowanie*           10.45 – 11.15  Tomasz Stempowski (BUiAD IPN), „Zasób fotograficzny IPN i jego cechy specyficzne” (autorzy: Tomasz Stempowski i Konrad Ślusarski)*           11.15 – 11.45  Kazimierz Schmidt (Zakład Naukowy Archiwistyki NDAP), „Standaryzacja opisu fotografii na świecie: problemy z wypracowaniem porozumienia uwzględniającego potrzeby bibliotek, archiwów i... użytkowników tych instytucji. Czy dla fotografii cyfrowej i analogowej powinny obowiązywać inne standardy opisu?”*           11.45 – 12.15  Radosław Morawski (BUiAD IPN), „Digitalizacja i opracowanie fotografii z zasobu IPN w systemie ZEUS” (autorzy: Radosław Morawski i Piotr Chojnacki)*           12.15 – 13.00  Przerwa na posiłek i zapoznanie się z ekspozycjąCzęść druga – Udostępnianie i wykorzystanie*           13.00 – 13.30  Silvia Oberhack (Instytut Gaucka – Niemcy), „Stasi miało nie tylko papier! – Rozważania o archiwizowaniu, użytkowaniu oraz ochronie zasobów mediów audiowizualnych i maszynowo odczytywanych nośników danych z archiwum Federalnego Pełnomocnika do spraw Dokumentów Służby Bezpieczeństwa byłej NRD (BStU)”*           13.30 – 14.00  Tomasz Gleb (Agencja Fotograficzna Forum), „Fotografia historyczna w komercyjnej agencji fotograficznej”*           14.00 – 14.30  Agnieszka Rudzińska (BEP IPN), „Fotografie w działalności wystawienniczej i wydawniczej IPN”*           14.30 – 15.00   DyskusjaKonferencja odbędzie się w dniu 27 października 2008 w Sali Posiedzeń Sądu Najwyższego w gmachu Sądu Najwyższego na pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie.Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: radoslaw.morawski@ipn.gov.pl  Radosław Morawskiul. Towarowa 28, pok. 90200-839 Warszawatel. 022 581 89 13 Źródło: http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/308/7704/Konferencja_Fotografia_w_nowoczesnym_archiwum__Warszawa_27_pazdziernika_2008_r.html
24.09.2008
strzałka do góry