Dokumentacja medyczna


Damian Konieczny, Dokumentacja medyczna, Kosiorek&Konieczny Kancelaria Prawna, Sopot 2018, ss. 96

więcej...

Prawa i obowiązki pracodawcy a koronawirus


Marek Rotkiewicz, Prawa i obowiązki pracodawcy a koronawirus, Beck InfoBiznes Praktyczna Strona Prawa, 2 marzec 2020, ss. 13
 
 
Publikacja stanowi odpowiedź na potrzeby m. in. środowiska archiwistów. 

więcej...

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu cywilnym


Adam Szkurłat, Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu cywilnym, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Janusza Jankowskiego, Katedra Postępowania Cywilnego I, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 113

więcej...

Nadzór i Kontrola Archiwalna


Nadzór i Kontrola Archiwalna, instrukcja postępowania i podręcznik użytkownika, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Warszawa 2016, ss. 61

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19