Archiwistyka_tlo
Artykuły > Przetargi branży archiwistycznej > Przetarg - remont i modernizacja pomieszczeń archiwum dokumantacji medycznej
Przetarg - remont i modernizacja pomieszczeń archiwum dokumantacji medycznej
Przedmiotem przetargu jest remont i modernizacja pomieszczeń archiwum dokumentacji medycznej CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45453100-8 roboty renowacyjne CPV 45442100-8 roboty malarskie CPV 36121160-4 metalowe systemy do przechowywania akt regały na szynach/ CPV 45421160 instalowanie wyrobów metalowych.
Termin składania ofert 2007-05-25 12:00:00Termin wykonania zamówienia do 30.09.2007r.Wadium nie wymagane.Wartość przetargu Poniżej 60.000 EU.Kryterium oceny ofert Cena - 90% Termin wykonania - 10%.Tryb przetargu przetarg nieograniczony.W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących przetargu, proszę o kontakt z administratorem strony.
05.05.2007
strzałka do góry