Archiwistyka_tlo
Artykuły > Przetargi branży archiwistycznej > Przetarg - uporządkowanie i zewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum
Przetarg - uporządkowanie i zewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy spełnią następujące warunki: podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców oraz złożą ofertę zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Przedmiotem zamówienia jest:- uporządkowanie i zewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami... - klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji do odpowiednich kategorii: akta kategorii A, akta kategorii B, akta kategorii B przeznaczone do zniszczenia, akta osobowe pracowników zwolnionych, dokumentacja techniczna geodezyjna, materiały kartograficzne za 1 zewidencjonowana sztukę (jednostkę archiwalna),  - zabezpieczenie fizyczne akt przed zniszczeniem poprzez opakowanie i opisanie, - opracowanie pomocy ewidencyjnych, - opracowanie wniosku o zezwolenie na przekazanie akt do zniszczenia, - wartość prac należy ocenić wg jednostkowej ceny w oparciu o podział dokumentów na rodzaj dokumentacji i ilość.Termin składania ofert 2007-06-04 12:00:00 Termin wykonania zamówienia. Od 15 czerwca 2007 r. do 15 października 2007 r. Wadium nie wymagane  W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących przetargu, proszę o kontakt z administratorem strony
25.05.2007
strzałka do góry