Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r.
Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r.
Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskażówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych.
Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. Nr 41, poz. 218) postanawia się, co następuje:§ 1.Wprowadza   się   wskazówki   metodyczne   dotyczące   zasad   opracowania   fotografii   w archiwach państwowych, stanowiące załącznik do decyzji.§ 2.Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.Cały tekst decyzji nr 8 w załączniku.
18.01.2007
strzałka do góry