Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. 1998 nr 115 poz. 744).
Na podstawie art. 237 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy zarządza się, co następuje:§ 1. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.§ 2.1. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:1) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,2) uruchamienie bez konieczności potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane,3) dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.Cały tekst rozporządzenia w załączniku.
23.01.2007
strzałka do góry