Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Współczesny zarządca dokumentacji
Współczesny zarządca dokumentacji
Marcin Smoczyński, Współczesny zarządca dokumentacji a zarządzający aktami specjalista-organizator wg koncepcji Jana Kościołka, w: Archiwa-Kancelarie-Zbiory, Nr 8(10), 2017, s. 111 - 128
"Historia zarządzania dokumentacją, a więc i droga dziejowa zawodu zarządcydokumentacji zaczyna się znacznie wcześniej, niż ustalenie ramteoretycznych tej dyscypliny naukowej. Również zarządzanie nie jest pojęciem,które należy identyfikować jedynie z minionym stuleciem. Jest to bowiem naturalnezjawisko wynikające z potrzeb ludzkich – człowiek jako istota społecznaodczuwa potrzebę organizacji. Co więcej – to dzięki niej może osiągnąć cele,do których dąży. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym dostrzega się coraz więcejdowodów stosowania zasad zarządzania, któremu współcześnie nadaje siępełniejszą treść, dzięki czemu stanowi odrębny dział wiedzy.Podobnie jest z historią records managementu, którego oś czasu zaczyna sięzwykle w latach 50. XX w. i amerykańskiej potrzebie zapanowania nad tonamirokrocznie zapisywanego papieru. Nie budzi to żadnych wątpliwości. Nie powinnotakże dziwić stwierdzenie, że działania wchodzące w zakres zarządzaniadokumentacją były wykonywane znacznie wcześniej, bardziej lub mniejświadomie, w toku i przy okazji wykonywanych czynności. Bardzo rzadkozwracamy uwagę na rodzime idee, które można by określić polskimi korzeniamizarządzania dokumentacją. (...)"     Źródło:  file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/12329-36401-1-PB.pdf                                                                                                                            (dostęp z 20.04.2018) 
20.04.2018
strzałka do góry