Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwistyka a zasada proweniencji
Archiwistyka a zasada proweniencji
Halina Robótka, Po co absolwentowi archiwistyki i zarządzania dokumentacją wiedza o zasadzie proweniencji: kilka refleksji na temat uniwersyteckiego kształcenia, w: Res Historica, T. 28, 2009, s. 49-59
"Dyskusja nad kształceniem archiwistów trwa od bardzo dawna, a nieco starsiwiekiem mogą mieć wrażenie, że to dyskusja permanentna, podejmowana zawszeprzy okazji kolejnej wymiany pokoleniowej nauczycieli akademickich. Dotyczybardzo szerokiego spektrum: od powiązań z konkretnymi kierunkami studiów,poprzez krytyczną analizę zawartości programowych, aż do określenia potrzebrynku pracy i nauki.Na temat kierunków, w ramach których powinno się odbywać kształceniearchiwistów czy zarządców dokumentacją (records manager), mam zdanie wyrobione. Uważam, i potwierdziła to wieloletnia polska praktyka, że studenci zdobywający wiedzę archiwistyczną na historii lub w inny sposób z nią związani,są najlepiej przygotowani do zawodu, sprawdzają się i w pracy z archiwaliami,i w nadzorze archiwalnym, i jako nauczyciele. Nie wiem, ilu badaczy, gdyby icho to spytać, zgodziłoby się na kształtowanie ich przyszłego warsztatu naukowegona przykład przez prawnika, geografa, biologa, informatyka czy nawet polonistę. Nie bardzo też wiem, jak absolwentów kierunków niehistorycznych możnaprzygotować do śledzenia rozwoju nauk historycznych, ścisłego współdziałaniaz historykami i humanistami, by zachowywać źródła, na których im zależy. Alemimo to całkiem spora grupa dyskutantów domaga się zatrudniania w archiwachwiększej liczby informatyków tylko dlatego, że wykorzystują one komputeryw codziennej pracy. Mam nadzieję, że ten postulat nigdy nie będzie zrealizowany, bo trudno sobie wyobrazić w archiwum absolwenta informatyki, który znaze swojego dziedzinowego słownika termin „archiwum” jako pojęcie rzadkowystępujące, i raczej ograniczone do elektronicznych kopii zabezpieczających1.Pewne wyobrażenie o archiwalnych umiejętnościach informatyków może dawaćUSOS, program do obsługi studenta, opracowany przez zespół złożony wyłącznie z informatyków. (...)"      Źródło:  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Res_Historica/Res_Historica-r2009-t28/Res_Historica-r2009-t28-s49-59/Res_Historica-r2009-t28-s49-59.pdf                                                                                                                    (dostęp z 4.05.2018) 
04.05.2018
strzałka do góry