Archiwistyka_tlo
Archiwistyka
Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, wyd.  PWN, Warszawa 1989, ss. 546
http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=80071                                                  (dostęp z 9.06.2018)  Podręcznik akademicki, na którym wychowały się całe pokolenia archiwistów (m. in. także moderator, konsultant on-line i zarządzający niniejszym serwisem), i który z pewnością będzie służył pomocą kilku następnym generacjom.  
09.06.2018
strzałka do góry