Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Problem archiwizacji Internetu
Problem archiwizacji Internetu
Ewa Dąbrowska, Problem archiwizacji Internetu w kontekście egzemplarza obowiązkowego: sytuacja w Polsce i wybranych krajach europejskich, w: Biuletyn EBIB, Nr 2 (172), 2017
"Streszczenie: W artykule przedstawiono obowiązujące w Polsce i innych krajach przepisy prawne i przyjęterozwiązania odnoszące się do możliwości archiwizowania zawartości internetu przez biblioteki narodoweoraz związane z tym wyzwania i problemy. Uprawnionym bibliotekom powinny być przekazywane publikacjeo charakterze utworu zamieszczone w sieci. Nie jest to powszechnie przestrzegane, gdyż ta zasada nie zostaław polskim prawie wyraźnie wyartykułowana. Wobec rosnącego znaczenia komunikacji w środowiskucyfrowym, zwłaszcza komunikacji naukowej, w tworzonych przez biblioteki narodowe archiwach krajowegopiśmiennictwa powstaje poważna luka. Problem ten powinien zostać rozwiązany w nowych przepisacho obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych."      Źródło:  http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/523/682                                                                  (dostęp z 29.10.2018) 
29.10.2018
strzałka do góry