Archiwistyka_tlo
Służba cywilna w Polsce
Jolanta Itrich-Grabarek, Służba cywilna w Polsce - koncepcje i praktyka, Warszawa 2012
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/JID%20-%20Sluzba%20cywilna%20w%20Polsce%20-%2016.07.2012.pdf                                                                                                      (dostęp z 14.07.2019) 
14.07.2019
strzałka do góry