Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Neografia gotycka - kurs video
Neografia gotycka - kurs video
 Altdeutsche Schrift (Kurrent, Suetterlin) lernen, kompleter Online-Kurs
 https://www.youtube.com/watch?v=1AgE_4P0cSs                                    (dostęp z 30.08.2019)   Warto też zapoznać się z tymi serwisami:  http://www.suetterlinschrift.de/Lese/Sutterlin0.htm  http://dawnepismo.ank.gov.pl/  http://rotulus.arcaion.pl/neografia/kilka-wskazowek-nie-tylko-dla-genealogow-jak-odczytywac-stare-rekopisy/
30.08.2019
strzałka do góry