Archiwistyka_tlo
Narodowe Archiwum Cyfrowe
 Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie, wyd. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa 2010, ss. 180 Publikacja w wersji elektronicznej na licencji Creative Commons
 https://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/NAC_wizja_projekt_ludzie_WWW.pdf                                                                                             (dostęp z 4.09.2019)
04.09.2019
strzałka do góry