Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Nowa kadencja Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji (2012-2016)
Nowa kadencja Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji (2012-2016)
W dniu 1 sierpnia br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powołał nowy skład Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) na czteroletnią kadencję (2012-2016):
1) Iwona Fischer (Archiwum Państwowe w Krakowie) – przewodnicząca;2) Eugenia Szymczuk (Archiwum Akt Nowych) – wiceprzewodnicząca;3) Dorota Kotowicz (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – sekretarz;4) Elżbieta Billing (Archiwum Państwowe we Wrocławiu);5) Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie);6) Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie);7) Małgorzata Olikowska (Archiwum Państwowe m. st. Warszawy);8) Grażyna Przesmycka (Archiwum Państwowe w Katowicach);9) Piotr Robaczewski (Archiwum Państwowe w Toruniu).Zakres i tryb działania Komisji reguluje nowe zarządzenie w tym zakresie. Rozszerza ono listę zadań Komisji, jako organu doradczego i opiniodawczego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach kształtowania całego narodowego zasobu archiwalnego. Komisja otrzymała także nowe uprawnienia w sferze gromadzenia materiałów archiwalnych. CKAOD będzie pracowała nie tylko w ramach okresowych posiedzeń, ale także przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.  Źródło: http://www.archiwa.gov.pl/
11.08.2012
strzałka do góry