Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Funkcja edukacyjna archiwów
Funkcja edukacyjna archiwów
 Agnieszka Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012, ss. 318, ISBN 978-83--62421-22-0
 Przedmiotem publikacji jest omówienie funkcji edukacyjnej archiwów rozumianej jako zespół zadań stojących przed placówkami archiwalnymi, mającymi na celu poszerzanie zakresu wiadomości, podnoszenie poziomu umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw społeczeństwa za pośrednictwem określonych działań edukacyjnych. Funkcja ta obejmuje zarówno zadania archiwów skierowane do młodzieży uczącej się w ramach systemu oświaty, jak i zadania skierowane do całego społeczeństwa. Autorka analizuje szeroko rozumiane otoczenie archiwów, odbiorców działalności edukacyjnej i jej formy, w tym aktywność archiwów w Internecie i wykorzystanie nowoczesnych technologii w podejmowanych przedsięwzięciach. Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.   Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
26.04.2014
strzałka do góry