Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Instrukcje w sprawie używania pieczęci
Instrukcje w sprawie używania pieczęci
Marcin Chlebionek, Instrukcje w sprawie używania pieczęci, Przykład zakładów Telkom-Telfa w Bydgoszczy, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 65-82
Fragment wstępu:  " Zagadnienia biurowości, zajmujące istotne miejsce w dorobku Profesor HalinyRobótki, oprócz praktycznego, archiwalnego wymiaru mają równieższersze znaczenie. To właśnie współcześnie działające instytucje wytwarzajądokumentację, która po upływie dłuższego lub krótszego czasu stanie sięmateriałami służącymi badaniu czasów, w których powstała. Stanie się zatemzespołem źródeł historycznych. Rozpoznanie kontekstów i opis uwarunkowańich genezy może pozwolić przyszłym badaczom na ominięcie wielu problemów,z którymi borykamy się dziś, pracując z produktami dawnych kancelarii. Badaniate zaliczyć można zatem do szeroko pojętego źródłoznawstwa.Pieczęcie dwudziestowiecznych instytucji należą do kategorii źródeł rzadkoanalizowanych przez badaczy. Wynika to chyba głównie z przeświadczeniao ich nikłej wartości źródłowej, będącej pochodną ich formalizacji, ale też z ogromnej ilości zachowanych odcisków, często rozproszonych, która utrudniarozpoznanie materiału.(...)."      Źródło: Zarządzanie...  
06.01.2017
strzałka do góry