Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Z magazynu archiwalnego do rąk użytkownika
Z magazynu archiwalnego do rąk użytkownika
 Jolanta Musiał, Z magazynu archiwalnego do rąk użytkownika. Z doświadczeń trójmiejskich archiwistów nad opracowaniem akt Wydawnictwa Morskiego, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 193-203 
"Jednym z podstawowych zadań archiwów państwowych jest gromadzeniei zabezpieczanie w swoich zasobach archiwaliów o cennej dla badań historycznychwartości poznawczej.Do takich należy zaliczyć materiały archiwalnewytworzone przez, działające w latach 1951–1993, Wydawnictwo Morskie.Zachowana dokumentacja, odzwierciedlająca ponad czterdziestoletni okresdziałalności oficyny, jest niewątpliwie doskonałym źródłem do badań nadtrójmiejskim środowiskiem literackim i naukowym okresu PRL.Po ogłoszeniu upadłości oficyny, zgromadzonymi przez nią materiałami archiwalnymizainteresowały się inne wydawnictwa oraz niektóre stowarzyszenia,czyniąc kroki w celu ich przejęcia. By zabezpieczyć pozostałe po WydawnictwieMorskim materiały przed sprzedażą lub rozproszeniem, gdańscy archiwiścizdecydowali się przejąć akta w stanie nieuporządkowanym. Rosnące zainteresowaniesprawiło, że podjęto decyzję o opracowaniu akt Wydawnictwa Morskiego.Niniejszy artykuł pokazuje przebieg prac porządkowych i inwentaryzacyjnychnad aktami trójmiejskiej oficyny, które umożliwiły ich udostępnienie szerokiemugronu użytkowników."    Źródło: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... 
08.02.2017
strzałka do góry