Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > O pojęciu "jednostka organizacyjna"
O pojęciu "jednostka organizacyjna"
Andrzej Szewc, O pojęciu "jednostka organizacyjna" w polskim prawie samorządu terytorialnego, w: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LXVII, z. 3, 2005 Artykuł dostępny w wersji elektronicznej.
"W prawie samorządu terytorialnego, a także poza nim, dość często spotykamysię z określeniami „gminna jednostka organizacyjna”, „powiatowa jednostkaorganizacyjna”, „jednostka organizacyjna samorządu województwa”,„jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego” czy „jednostka organizacyjnajednostki samorządu terytorialnego”, a w nielicznych wypadkach takżez określeniem „samorządowa jednostka organizacyjna”. Trudno jednak doszukaćsię legalnych definicji tych pojęć. Nie podają ich również leksykony i encyklopedieprawnicze. (...)"Źródło: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5662/1/08_Andrzej_Szewc_O%20poj%C4%99ciu_jednostka%20organizacyjna_w%20polskim%20prawie_105-111.pdf
11.03.2017
strzałka do góry