Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem
Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem
Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem, praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2015, ss. 242
"Archiwa prowadzone przez organizacje pozarządowe istnieją w każdym kraju. Niema jednego sprawdzonego modelu współpracy między archiwami społecznymi apaństwem, natomiast istnieje wiele dobrych praktyk w zakresie polityki archiwówpaństwowych w stosunku do podmiotów tworzących niepaństwowy zasób archiwalny,programów dotacyjnych, samoorganizowania się czy sieciowania archiwów społecznych,które to mogą stanowić dla Polski punkt odniesienia. W niniejszym wstępiezaprezentowano te praktyki (skupiając się na przykładach z Kanady, Niemiec, NowejZelandii, Wielkiej Brytanii, Włoch) oraz krajobraz polskiej archiwistyki społecznej, któraznajduje się obecnie w kluczowym momencie dzięki zmianom prawnym w ustawiearchiwalnej oraz działaniom Ośrodka KARTA na rzecz stabilizacji sytuacji AS-ów. Tekstzawiera pogłębione wnioski z konferencji międzynarodowej "Archiwa społeczne. Modelewspółpracy z państwem"."       Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa%20spoleczne.%20Modele%20wspolpracy%20z%20panstwem.pdf   (dostęp z 5.o5.2017)
05.05.2017
strzałka do góry