Archiwistyka_tlo
Wolne archiwa w Niemczech
Iwona Dadej, Geneza i działalność archiwów ruchów społecznych w Niemczech, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 25
"Archiwa, jako miejsca „przechowywania tego, co nie powinno być zapomniane”(Schenk), podlegały na przestrzeni stuleci przeobrażeniom i zmianom. Uchodzącjeszcze w XIX wieku i XX wieku za matecznik, obszar badań i refleksji stricte historycznych,stały się w ostatnich latach (dekadach) przedmiotem zainteresowaniainnych dyscyplin naukowych, a także miejscem poszukiwań dziennikarskich.Wynikają z tego rozliczne publiczne debaty nad statusem, rolą i znaczeniem archiwówi ich zasobów dla współczesnych społeczeństw i nauk.Niniejszy tekst jest szkicem przedstawiającym genezę i działalność tych jednostekarchiwalnych, które działając w opozycji i proteście wobec ram państwowych,stworzyły w latach 70. ubiegłego stulecia własne miejsca przechowywania iopracowywania zbiorów życia społecznego i kulturowego powojennych Niemiec(szczególnie Republiki Federalnej Niemiec). W odniesieniu do polskiego kontekstuoraz w nawiązaniu do koncepcji archiwistyki społecznej, warto przyjrzeć siętym inicjatywom i ruchom oraz konkretnym ośrodkom w Niemczech, które wostatnich dekadach przyczyniły się do zmiany wizerunku archiwum oraz do pojawieniasię w przestrzeni publicznej i regulacjach prawnych fenomenu archiwówniepodlegających kontroli i utrzymaniu państwa. (...)"Źródło: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Dadej_portal_ost.pdf          (dostęp z 24.06.2017)
24.06.2017
strzałka do góry