TEMATYKA >> Edukacja archiwistyczna

Instytut Pi連udskiego w Londynie


http://pilsudski.org.uk/pl/


"Instytut Pi連udskiego w Londynie jest kontynuacj Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, który powsta w Warszawie w latach 1923-24. Po 鄉ierci Marsza趾a Józefa Pi連udskiego Instytut ten zosta przemianowany na Instytut Józefa Pi連udskiego Po鈍i璚ony Badaniu Najnowszej Historii Polski.

Przerwana w 1939 roku dzia豉lno嗆 Instytutu w Warszawie podj皻a zosta豉 po wojnie, na emigracji niepodleg這軼iowej. W marcu 1947 r. powo豉no do 篡cia Instytut Józefa Pi連udskiego w Londynie Po鈍i璚ony Badaniu Wspó販zesnej Historii (IJPL). Inicjatorami jego odtworzenia byli m.in. W豉dys豉w Bortnowski, Tytus Filipowicz, Kazimierz Iranek-Osmecki, Tadeusz Münnich, Aleksandra Pi連udska, Wac豉w Stachiewicz i inni. Instytut sta si jedn z pierwszych kulturalnych i edukacyjnych organizacji za這穎nych w celu promowania historii Polski w Wielkiej Brytanii. 
Instytut zajmuje si gromadzeniem, zabezpieczaniem, przechowywaniem oraz udost瘼nianiem materiaów historycznych (archiwaliów, publikacji i eksponatów muzealnych) z okresu wspó販zesnej historii Polski; w szczególno軼i tych po鈔ednio lub bezpo鈔ednio dotycz帷ych osoby Marsza趾a Józefa Pi連udskiego i jego wspó逍racowników. Do zada Instytutu Pi連udskiego w Londynie jako placówki naukowo-badawczej nale篡 równie rozpowszechnianie wiedzy o Polsce i jej historii w鈔ód szerokiej spo貫czno軼i — polskiej jak i angielskiej, pocz患szy od naukowców, a sko鎍zywszy na m這dzie篡 szkolnej. Instytut osi庵a ten cel poprzez prowadzenie samodzielnych bada, og豉szanie drukiem opracowa historycznych, organizacj odczytów, wyk豉dów i wystaw zwi您anych z patronem oraz rocznicami niepodleg這軼iowymi.(...)"


毒ód這: http://pilsudski.org.uk/pl/aktualnosci.php?news=84&wid=14                                     (dost瘼 z 14.02.2018)

dodano: 14.02.2018