Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne
Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, wyd. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, ss. 175. Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.
"Telekomunikacja stała się znamieniem czasów w których żyjemy. Tele — pogrecku: daleko, communicatio — po łacinie: współudział, oznacza łączenie izbliżanie ludzi, zarówno w sensie czysto technicznym, jak i społecznym.Łączność techniczna, przesyłanie sygnałów na odległość, jest warunkiemłączności duchowej, choć oczywiście jest jedynie warunkiem koniecznym, niezaś wystarczającym. Ta sama linia telefoniczna może służyć przekazaniu słowa"tak" lub "nie", albo słowa "pokój" lub "wojna". Choć techniczne parametrytych słów par słów są podobne, a w informatycznym sensie identyczne (mają tęsamą ilość bitów), ich znaczenie i konsekwencje są diametralnie różne. Jednełączą, inne zaś dzielą, w sensie społecznym i kulturowym. Jednak w książce tejnie będziemy się zajmować tak szczegółowymi, konkretnymi przypadkamitelekomunikacji. Choć jej przedmiotem jest fundamentalna rola jakątelekomunikacja i informacja odgrywa w nowoczesnych społeczeństwa, to będąone przedstawione od strony ich możliwości, zarówno dobrych, jak i złych, niezaś ich różnorodnych realizacji. (...)"     Źródło:  http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/SpoleczenstwoInformacyjne.pdf                                                                                               (dostęp z 10.03.2018) 
11.03.2018
strzałka do góry