Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych
Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych
Aneta Januszko-Szakiel, Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych
"Abstrakt: W artykule dokonano przeglądu definicji pojęcia archiwum cyfrowe orazprzedstawiono typologię funkcjonujących archiwów cyfrowych. Zwrócono uwagę naodmienność archiwów instytucji pamięci i archiwów sektora biznesu, bądź administracji.Przybliżono tematykę wiarygodności archiwów cyfrowych i wymieniono cechyidentyfikacyjne, zapewniające archiwom cyfrowym status instytucji wiarygodnej.Artykuł ma charakter dokumentacji dotychczasowych ustaleń w zakresie procesóworganizacji i funkcjonowania, także audytu i certyfikacji wiarygodnych archiwów cyfrowych.Ustalenia te są efektem międzynarodowej współpracy takich organizacji i instytucji jak: DCC– Digital Curation Centre, OCLC - Online Computer Library Center, RLG – Research LibraryGroup, NARA - National Archives and Records Administration, NESTOR - Network ofExpertise in Long-term Storage of Digital Resources oraz CRL – U.S. Center for ResearchLibraries. Są one dostępne w dwóch wersjach językowych; angielskiej: TrustworthyRepositories Audio & Certification. Criteria and Checklist (TRAC) oraz niemieckiej:Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive."    Źródło;  https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/335/Januszko-Szakiel_Aneta_Kryteria_oceny_wiarygodnych_archiw%C3%B3w_cyfrowych%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y                                                                                                                              (dostęp z 14.07.2018) 
14.07.2018
strzałka do góry