Archiwistyka_tlo
System YADDA
Alek Tarkowski, Jakub Szprot, System YADDA - oprogramowanie dla repozytorióww cyfrowych, w: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych Baz-Tech, Bydgoszcz 27-29 maja 2009
W wystąpieniu zostanie przedstawione oprogramowanie do tworzenia repozytoriów cyfrowych YADDA: jego konstrukcja, możliwości oraz zastosowania. System YADDA umożliwia tworzenie zintegrowanej platformy obsługi baz bibliograficznych i pełnotekstowych, także w modelu rozproszonym. Zostaną zaprezentowane cechy wyróżniające system YADDA od innego oprogramowania tego typu; poszczególne elementy modułowej architektury systemu, wraz z wdrożonymi implementacjami poszczególnych usług modułowych; oraz plany dalszego rozwoju platformy YADDA. Prezentacja na stronie źródłowej.     Źródło:  http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/tarkowski_szprot.php                                                                              (dostęp z 26.07.2018) 
26.07.2018
strzałka do góry