Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Technologie informatyczne w medycynie
Technologie informatyczne w medycynie
Grzegorz Skolasiński, Technologie informatyczne w medycynie, Narzędzia IT niezbędne do spełnienia wymogów RODO, prezentacja programu PowerPoint, eMEDit 2018, ss, 11
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/9_Skolasinski%20(1).pdf                                                                                                                        (dostęp z 6.04.2020) 
06.04.2020
strzałka do góry