Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Problemy archiwalnych systemów informatycznych
Problemy archiwalnych systemów informatycznych
Problemy archiwalnych systemów informatycznych, red. Jerzy Bednarek, Paweł Perzyna, Symposia Archivistica, T. V, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Łódź 2019, ss. 172 
  file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/Symposia_Archivistica_t5.pdf
09.05.2020
strzałka do góry