Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Miastograf - Cyfrowe Archiwum Łodzian
Miastograf - Cyfrowe Archiwum Łodzian
Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Miastograf - Cyfrowe Archiwum Łodzian - szkic raportu z badania pilotażowego, wyd. Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń 2017
 "(...) Głównym celem przyświecającym opisywanemu studium przypadku było, podobnie jakw przypadku kolejnych studiów, rozpoznanie i naukowe opisanie zjawiska archiwówspołecznych z perspektywy archiwistyki jako nauki, w tym wypadku poprzezzapoznanie się z działalnością i zasobem Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf.pl.Dodatkowym celem postawionym przed tym badaniem, ze względu na jego pilotażowycharakter, było przetestowanie założonej metodologii i technik pozyskiwania danych,ich rejestrowania oraz analizowania i opracowywania.W trakcie badania dane zostały pozyskane przede wszystkim poprzez wywiad zkoordynatorem projektu, Michałem Grudą (tj. osobą, które może udzielić największejilości informacji nt. archiwum). Ponadto analizie poddano materiały dot. archiwumdostępne on-line, w tym stronę internetową projektu, a także materiały przesłane powywiadzie przez informatora. W ograniczonym stopniu zastosowana została metodaobserwacji, ze względu na fakt, iż archiwum ma charakter wyłącznie cyfrowy(niemożliwym było więc prowadzenie obserwacji np. pracowni naukowej czymagazynów archiwalnych). (...)"       Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3945/Wisniewska_Raport%20Miastograf%20-%20v.%201.1%20po%20popr%20od%20MG.pdf?sequence=4          (dostęp z 13.08.20017)     
13.08.2017
strzałka do góry