Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > KPA a archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów
KPA a archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów
Beata Kozłowska, Kodeks Postępowania Administracyjnego a archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów, SZKOLENIA OGÓLNE I SPECJALISTYCZNEDLA KADR URZĘDÓW GMIN WIEJSKICHI MIEJSKO-WIEJSKICH, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,współfinansowany ze Środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2009
http://frdl.mazowsze.pl/userfiles/2009%20KPA%20-%20podr%C4%99cznik.pdf                                                                                   (dostęp z 3.05.2019) 
03.05.2019
strzałka do góry