Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Przykładowe instrukcje kancelaryjne i archiwalne
Przykładowe instrukcje kancelaryjne i archiwalne

W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego przygotowane zostały przykładowe instrukcje kancelaryjne oraz instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Naszym zamiarem jest ich upowszechnienie celem usprawnienia procesu ich opracowywania w poszczególnych podmiotach publicznych. Wyżej wymienione instrukcje stanowią przykładowe rozwiązania dla podmiotów, w których jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw obowiązuje: 1) system tradycyjny, 2) system EZD, 3) system tradycyjny wspomagany przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD. - Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie tradycyjnym - Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie EZD - Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie tradycyjnym wspomaganym przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w podmiocie działającym w systemie tradycyjnym - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w podmiocie działającym w systemie EZDPowyższe Instrukcje są dostępne na stronie NDAP w zakładce "Zarządzanie dokumentacją".Źródło://www.archiwa.gov.pl
25.10.2015
strzałka do góry