Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Projekt budowlany a narastający zasób archiwalny
Projekt budowlany a narastający zasób archiwalny
Wioletta Lipińska, Z problematyki narastającego zasobu archiwalnego w zakresie projektów budowlanych w świetle przepisów prawa (Wprowadzenie), w: Problemy archiwistyki
"Historia kamienic, pomników i innych nieruchomości zapisana jest na stronachdokumentacji aktowej jak również, a nawet przede wszystkim, w szkicach, kosztorysach iobliczeniach. Dokumenty te składają się na projekty budowlane, które przez połączenie sztukii techniki pozwalają na realizację dzieł architektury. Uchwycenie i zachowanie wielu treścizawartych w tej dokumentacji wymaga szczególnie starannego postępowania z nią w procesiekształtowania narodowego zasobu archiwalnego.Dokumentacja budowlana, zwana również dokumentacją projektowo-kosztorysową,charakteryzuje się dużą złożonością. Aby ją zrozumieć należy dokładne poznać jej elementyskładowe. Dokładną charakterystykę projektu budowlanego podaje prawo budowlane,1 którewyodrębnia w nim dwa podstawowe elementy tj. projekt zagospodarowania działki lub terenuoraz projekt architektoniczno-budowlany. W skład projektu wchodzą też, wyniki badańgeologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych orazwymagane oświadczenia jednostek organizacyjnych2 (...)"     Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/problemy/WLipinska_3.pdf                 (dostęp z 7.04.2018)
07.04.2018
strzałka do góry