Archiwistyka_tlo
Aprobata
aprobata – wyrażenie zgody na treść i sposób załatwienia sprawy
24.05.2007
strzałka do góry